Zebranie z Rodzicami uczniów klas pierwszych

c3b6fe199b59e0a9de0aa5a10ef442fce8aba4Zapraszamy Rodziców uczniów klas pierszych na spotkanie z wychowawcami klas, które odbędzie się
14.09.2017 (czwartek) o godz. 15:15.