Zebranie z Rodzicami uczniów klas III

c3b6fe199b59e0a9de0aa5a10ef442fce8aba4Zapraszamy Rodziców uczniów klas trzecich na spotkanie z wychowawcami klas, które odbędzie się 22.03.2018 (czwartek) o godz. 15:00.
Na spotkaniu Rodzice zostaną powiadomieni o ocenach i zagrożeniach oceną niedostateczną swoich podopiecznych.