Dziękujemy za wizytę w liceum podczas dni otwartych

W dniach 25 i 26 kwietnia gościliśmy w liceum uczniów z okolicznych gimnazjów, m. in. z Grybowa, Białej Niżnej, Krużlowej, Stróż, Siołkowej, Bobowej, Szymbarku, Kąclowej i Florynki. Spotkanie poprowadził dyrektor liceum, dr Tomasz Walicki. W pierwszej części przedstawił on ofertę edukacyjną dla pięciu profili klas oraz zapoznał z zasadami realizacji przedmiotów rozszerzonych. W tym roku nie było sposobności zwiedzania szkoły, ponieważ od nowego roku szkolnego przenosimy się do nowego budynku przy ul. Kościuszki 18. Prezentacja fotografii przeniosła nas jednak w nowe warunki lokalowe. Uwaga - chętni będą mogli odwiedzić nowy budynek w czerwcu, kiedy to zorganizowana będzie kolejna wizyta.

Podczas spotkań z gimnazjalistami, dyrektor podkreślił fakt wysokiego poziomu nauczania, o którym świadczą wyniki zdawalności matur ok. 98%. Według ostatniego rankingu szkół pod kątem tzw. EWG (edukacyjnej wartości dodanej) grybowski ogólniak jest najlepszą szkołą w powiecie nowosądeckim (rozumiemy przez to szkoły znajdujące się na terenie powiatu, wyłączając powiat grodzki Nowy Sącz – choć tu także wśród szkół publicznych jest on na bardzo wysokim miejscu) http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/zdjecia/3802875,nowy-sacz-szukasz-dobrego-liceum-wiemy-w-ktorych-szkolach-najlepiej-ucza,5084197,id,t,zid.html

Dyrektor wskazał także, że szkoła ma podpisane umowy partnerskie z takimi uczelniami jak: UJ- Wydział Collegium Medicum, Politechnika Warszawska oraz AGH.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy w nasze mury!

Galeria zdjęć