Konkurs stroików swiątecznych

Zapraszamy do udziału w konkursie stroików świątecznych organizowanego przez bibliotekę szkolną. Stroiki wykonane przez uczniów lub klasy należy składać w bibliotece do 16.12. 2019.
Rozstrzygnięcie konkursu 17.12.2019.

REGULAMIN KONKURSU

Tworzenie stroików w czasie Świąt Bożego Narodzenia to piękny zwyczaj przekazywany z pokolenia na pokolenie. Poprzez konkurs pragniemy, aby obyczaj ten stał się narzędziem popularyzowania sztuki ludowej oraz kultywowania tradycji jako formy wyrazu artystycznego uczniów naszej szkoły i ich rodziców.

Temat konkursu: „Stroik Bożonarodzeniowy”- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w rodzinie i naszej szkole.
Organizator konkursu: Biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie.

Podpisane stroiki należy składać w bibliotece szkolnej od 10.12.2019 do 16.12.2019.Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 17.12.2019.

Biblioteka zastrzega sobie prawa do wykorzystania prac w celu dekoracji szkoły.

Cele konkursu:

•Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
•Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych.
•Zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji.
•Kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na pokolenie.
•Pokazanie w atrakcyjny sposób walorów kulturowych naszej gminy.
•Doskonalenie umiejętności twórczych.
•Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych.
•Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy.
•Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa.
Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.

Technika wykonania:
Stroik może być wykonany dowolną techniką.

Jury

mgr Joanna Gruca
mgr Patrycja Zagórska
mgr Edyta Bożek

Prace zostaną ocenione poprzez komisję powołaną przez organizatora. Decyzja jury o nagrodach jest ostateczna i nieodwołalna.

Jury będzie oceniało stroik według następujących kryteriów:

1.Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.
2.Dobór i wykorzystanie materiałów.
3.Wkład pracy.
4.Estetyka pracy.
5.Walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki).