Maturzyści

Drodzy maturzyści, świadectwa dojrzałości są do odebrania
w sekretariacie szkoły od 8:00 do 13:30