Dyżury i konsultacje z Pedagogiem

Formy i terminy dyżurów oraz konsultacji pedagoga szkolnego z Uczniami, Rodzicami i Nauczycielami:

1. telefonicznie – nr tel.: 18/ 445 03 24 (możliwość pozostawienia wiadomości dla Pedagoga, bądź ustalenie spotkania),
2. e-mailem na adres: patrycja.zagorska@gmail.com
3. poprzez dziennik elektroniczny.

Odpowiedź udzielona będzie tą samą drogą.

Konsultacje z Pedagogiem od 19 października br. do odwołania odbywać się będą:
- poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 13.00
- wtorek, czwartek: 8.00 - 12.00