Liceum nawiązuje współpracę ze szkołą partnerską na Łotwie

Liceum w Grybowie nawiązuje współpracę ze szkołą na Łotwie. 11 lutego 2021 roku Liceum Ogólnokształcące w Grybowie miało miejsce podpisanie umowy o współpracy z łotewską szkołą partnerską - Technikum Budowlanym w Daugavpils. Umowę podpisali dyrektor dr Tomasz Walicki oraz dyrektor Ināra Ostrovska w obecności współpracowników w czasie konferencji poprzez platformę "Zoom".

"Bardzo się cieszę z nawiązanej współpracy ze szkołą z Daugavpils (Dyneburg)" - mówi dyrektor Tomasz Walicki. - Dyneburg oraz region Łatgalii są nam, Polakom historycznie bliskie. Na tych terenach, zgodnie ze słowami Pani Dyrektor, około 30% społeczeństwa stanowi ludność pochodzenia polskiego. Tym bardziej cieszy, że możemy rozwijać współpracę z korzyścią dla obydwu szkół, uczniów i nauczycieli. Jak ustaliliśmy z Panią Dyrektor, w pierwszym etapie naszej współpracy, w przypadku zniesienia wszystkich obostrzeń, chcemy m.in. zorganizować miesięczne praktyki zawodowe dla grupy uczniów z Łotwy w firmach i przedsiębiorstwach w powiecie nowosądeckim. Następnie chcielibyśmy wyjechać z naszą młodzieżą do Dyneburga w celu wymiany edukacyjnej z rówieśnikami z Łotwy. Planujemy także spotkać się z Polakami mieszkającymi w tym regionie w Centrum Kultury Polskiej."

Umowa zakłada współpracę pomiędzy oboma placówkami w zakresie wymiany doświadczeń uczniów i nauczycieli, doskonalenia procesu edukacyjnego oraz promowania otwartości na kulturę innego kraju. Zaplanowane są projekty, w ramach których uczestnicy między innymi będą brać udział w wydarzeniach, konkursach i imprezach promujących zdrowy styl życia i rozwijających osobowość uczniów. Organizatorzy liczą także na możliwość wyjazdu uczniów obydwu szkół do kraju partnerskiego.
Galeria zdjęć

LINK DO STRONY W DAUGAVPILS