Nowy Samorząd Uczniowski

IMG_1982Żegnamy stare zasłużone władze Samorządu Uczniowskiego w składzie:
Grzegorz Sus
Marek Liszka
Jakub Mędoń
Konrad Matuła
Jakub Wiśniowski
Dziękujemy za pełną poświęcenia pracę i świeże pomysły!
Zarazem witamy nowy Samorząd Uczniowski wybrany w głosowaniu powszechnym. Jego skład to:
Jakub Wiśniowski - Przewodniczący SU
Agnieszka Motyka - Zastępca
Grzegorz Chmura - Skarbnik
Jacek Pękala - obsługa radiowęzła
Adam Pękala - obsługa radiowęzła
Życzymy owocnej pracy w podejmowanych przedsięwzięciach!