Przedmiot klasa 1 klasa 2 klasa 3 łącznie
biologia 1 0 0 1
chemia 1 0 0 1
edukacja dla bezpieczeństwa 1 0 0 1
fizyka 1 0 0 1
geografia 1 0 0 1
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
historia 2 0 0 2
informatyka 1 0 0 1
język angielski 3 3 3 9
język francuski 2 2 2 6
język łaciński 0 2 2 4
język polski 5 3 4 12
matematyka 4 3 5 12
podstawy przedsiębiorczości 2 0 0 2
biologia rozszerzona 0 5 3 8
historia rozszerzona 0 5 3 8
język polski rozszerzony 0 5 3 8
religia 2 2 2 6
wychowanie fizyczne 3 3 3 9
wiedza o kulturze 1 0 0 1
wiedza o społeczeństwie 1 0 0 1
wychowanie do życia w rodzinie 0,37 0,37 0,46 1,2
liczba godzin tygodniowo 32,37 34,37 31,46 98,2
Przedmiot klasa 1 klasa 2 klasa 3 łącznie
biologia 1 0 0 1
chemia 1 0 0 1
edukacja dla bezpieczeństwa 1 0 0 1
fizyka 1 0 0 1
geografia 1 0 0 1
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
historia 2 0 0 2
informatyka 1 0 0 1
język angielski 3 4 3 10
język niemiecki 2 2 2 6
język polski 4 4 4 12
matematyka 4 3 5 12
podstawy przedsiębiorczości 2 0 0 2
fizyka - rozszerzony 0 5 5 10
informatyka - rozszerzony 0 3 3 6
matematyka - rozszerzony 1 4 4 9
religia 2 2 2 6
historia i społeczeństwo - uzupełniający 0 3 1 4
wychowanie fizyczne 3 3 3 9
wiedza o kulturze 1 0 0 1
wiedza o społeczeństwie 1 0 0 1
wychowanie do życia w rodzinie 0,37 0,37 0,46 1,2
liczba godzin tygodniowo 32,37 34,37 31,46 98,2
Przedmiot klasa 1 klasa 2 klasa 3 łącznie
biologia 1 0 0 1
chemia 1 0 0 1
edukacja dla bezpieczeństwa 1 0 0 1
fizyka 1 0 0 1
geografia 1 0 0 1
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
historia 2 0 0 2
informatyka 1 0 0 1
język angielski 4 4 3 11
język niemiecki 2 2 2 6
język polski 4 5 5 14
matematyka 4 4 4 12
podstawy przedsiębiorczości 2 0 0 2
biologia - rozszerzony 0 5 5 10
chemia - rozszerzony 0 5 5 10
religia 2 2 2 6
historia i społeczeństwo - uzupełniający 0 3 1 4
wychowanie fizyczne 3 3 3 9
wiedza o kulturze 1 0 0 1
wiedza o społeczeństwie 1 0 0 1
wychowanie do życia w rodzinie 0,37 0,37 0,46 1,2
liczba godzin tygodniowo 32,37 34,37 31,46 98,2
Przedmiot klasa 1 klasa 2 klasa 3 łącznie
biologia 1 0 0 1
chemia 1 0 0 1
edukacja dla bezpieczeństwa 1 0 0 1
fizyka 1 0 0 1
geografia 1 0 0 1
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
historia 2 0 0 2
informatyka 1 0 0 1
język angielski 3 3 3 9
język francuski 2 3 2 7
język polski 4 4 4 12
matematyka 4 3 3 10
podstawy przedsiębiorczości 2 0 0 2
język angielski - rozszerzony 1 4 2 7
biologia - rozszerzony 0 5 4 9
geografia - rozszerzony 0 4 5 9
religia 2 2 2 6
historia i społeczeństwo - uzupełniający 0 2 2 4
wychowanie fizyczne 3 3 3 9
wiedza o kulturze 1 0 0 1
wiedza o społeczeństwie 1 0 0 1
wychowanie do życia w rodzinie 0,37 0,37 0,46 1,2
liczba godzin tygodniowo 32,37 34,37 31,46 98,2