Strona główna — AKTUALNOŚCI

Smutna wiadomość


Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Drodzy Rodzice i Drodzy Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
im. Artura Grottgera w Grybowie

Pragnę przekazać informację, iż szkoła ma na stanie tablety, które mogą zostać wypożyczone uczniom na czas obecnej sytuacji związanej z kształceniem na odległość w związku
z ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju.
Ilość tabletów jest ograniczona (mamy na stanie ok. 60 sztuk), w związku z powyższym nie jesteśmy w stanie zapewnić ich wszystkim uczniom. Dlatego bardzo proszę, aby po tablety zgłaszali się tylko Ci uczniowie, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu do nauki w domu lub Ci, którzy mają rodzeństwo uczące się, a w...

Więcej

Zarządzenie Dyrektora nr. 7/2019/2020

Zarządzenie nr. 7/2019/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie z dnia 23.03.2020 roku, w sprawie organizacji realizacji zadań Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) zarządzam co następuje:
§ 1. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r....

Więcej

Wiadomośc dla Rodziców w sprawie zdalnego nauczania

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów Liceum Ogólnokształcącego
im. Artura Grottgera w Grybowie

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym okresie ustalony został też zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas.

W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość oraz koniecznością zapewnienia każdemu Uczniowi i Rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia informuję Państwa, że konsultacje będą się odbywały poprzez dziennik elektroniczny, który również zapewniać będzie...

Więcej

Konsultacje z nauczycielami

Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów

W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość oraz koniecznością zapewnienia każdemu Uczniowi i Rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia przekazuję Państwu formy i terminy konsultacji.
Konsultacje mogą odbywać się telefonicznie, na wskazany przez nauczyciela numer telefonu oraz dziennik elektroniczny.
Możecie Państwo oraz uczniowie zwracać się do nauczycieli w formach wskazanych wyżej, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach wskazanych przez poszczególnych nauczycieli.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły
Tomasz Walicki


Archiwum aktualności