Strona główna

Oferta edukacyjna LO w Grybowie na rok szkolny 2019/2020

 

Prosimy o zapoznanie się z materiałem przedstawiającym ofertę dla III- i IV-letniego liceum. Jak widać dla każdego z systemów proponujemy cztery klasy: humanistyczną, matematyczno-fizyczną, biologiczno-chemiczną i matematyczno-geograficzną. W każdej z nich język angielski jest realizowany w zakresie rozszerzonym (mat-fiz i mat-geo), bądź przeznaczone są dodatkowe godziny na jego realizację. Drugim językiem jest niemiecki.
Dolny próg przyjęć wynosi 100 punktów.

Aktualności

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Drodzy Rodzice i Drodzy Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie Pragnę przekazać informację, iż szkoła ma na stanie tablety, które mogą zostać wypożyczone uczniom na czas obecnej sytuacji związanej z kształceniem na odległość w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju. Ilość tabletów jest ograniczona (mamy na...
czytaj więcej "Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!"
Zarządzenie Dyrektora nr. 7/2019/2020
Zarządzenie nr. 7/2019/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie z dnia 23.03.2020 roku, w sprawie organizacji realizacji zadań Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w...
czytaj więcej "Zarządzenie Dyrektora nr. 7/2019/2020"
Wiadomośc dla Rodziców w sprawie zdalnego nauczania
Szanowni Państwo, Rodzice uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym okresie ustalony został też zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych...
czytaj więcej "Wiadomośc dla Rodziców w sprawie zdalnego nauczania"
Konsultacje z nauczycielami
Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość oraz koniecznością zapewnienia każdemu Uczniowi i Rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia przekazuję Państwu formy i terminy konsultacji. Konsultacje mogą odbywać się telefonicznie, na wskazany przez nauczyciela numer telefonu oraz...
czytaj więcej "Konsultacje z nauczycielami"
Informacja przekazana przez MSWiA – kwalifikacje wojskowe
Informacja przekazana przez MSWiA: Informujemy, że dzień 13 marca 2020 r. jest ostatnim dniem działania komisji lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej w 2020r. Tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów, (prezydentów miast)...
czytaj więcej "Informacja przekazana przez MSWiA – kwalifikacje wojskowe"

Zdjęcia

Strona główna

Oferta edukacyjna LO w Grybowie na rok szkolny 2019/2020

 

Prosimy o zapoznanie się z materiałem przedstawiającym ofertę dla III- i IV-letniego liceum. Jak widać dla każdego z systemów proponujemy cztery klasy: humanistyczną, matematyczno-fizyczną, biologiczno-chemiczną i matematyczno-geograficzną. W każdej z nich język angielski jest realizowany w zakresie rozszerzonym (mat-fiz i mat-geo), bądź przeznaczone są dodatkowe godziny na jego realizację. Drugim językiem jest niemiecki.
Dolny próg przyjęć wynosi 100 punktów.