Jesteśmy najlepsi w sporcie powiatowym!!!

pucharmPo raz kolejny Liceum Nasze zajęło pierwsze miejsce w Powiecie Nowosądeckim we Współzawodnictwie Sportu Szkolnego Szkół Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015. Odebraliśmy z rąk Starosty Nowosądeckiego Pana Marka Pławiaka okazały puchar oraz dyplom potwierdzający to osiągnięcie. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26 listopada na sali posiedzeń Starostwa Nowosądeckiego. Naszą szkołę, z powodu nieobecności Dyrektora, reprezentowała Pani Katarzyna Koszyk-Niepsuj – nauczycielka wychowania fizycznego i współtwórczyni tego sukcesu sportowego. Dziękujemy Jej gorąco oraz pozostałym nauczycielom wychowania fizycznego: Pani Dorocie Brattig i Panu Pawłowi Sadłoniowi, za ogromny wkład pracy i poświęcenie własnego czasu na treningi i zawody. Podziękowania kierujemy oczywiście także do młodzieży za dużą aktywność sportową i zawsze chętny udział we wszelkiego rodzaju zawodach sportowych. Obrazem tego zaangażowania może być skromna ilość zwolnień z lekcji wf-u w naszej szkole. W tym roku jest ich zaledwie 3, tj. 1% ogółu uczniów.

Sukces ten nie byłby też możliwy bez uprzejmości Dyrekcji szkół grybowskich, użyczających nam corocznie sal sportowych na treningi w grach zespołowych: Zespołu Szkół Zawodowych, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Miejskiego Gimnazjum. Należą im się również serdeczne podziękowania.

Galeria fotografii

LO w Grybowie świętuje…

swieto2015_logo96 lat temu w Grybowie powołano do życia gimnazjum – pierwszą szkołę średnią ogólnokształcącą w tym mieście.  W 1949 roku gimnazjum to przemianowano na liceum ogólnokształcące, a od  1971 roku liceum otrzymało imię Artura Grottgera. Od tego czasu corocznie 11 listopada szkoła świętuje rocznicę urodzin  Patrona, która dziwnym trafem pokrywa się z datą  narodzin II Rzeczpospolitej.

W tym roku Święto Szkoły, w tym zasłużonym dla całego regionu sądeckiego Liceum, obchodzono 10 listopada, według sprawdzonego od wielu lat scenariusza.  Odbyły się zatem wpierw lekcje wychowawcze o tematyce patriotycznej, bądź  związane z Patronem szkoły. Następnie w grybowskiej bazylice odprawiono Mszę św. w intencji społeczności szkolnej, którą celebrowali: prefekt liceum Ks. Piotr Cichoń oraz ks. kanonik Józef Góra – absolwent tej szkoły sprzed kilkudziesięciu lat.  Oprawę muzyczną zapewnił chór licealny „Ostinato” po kierownictwem anglistki, a jednocześnie entuzjastki muzyki chóralnej – Elizy Fydy.

W sali Miejskiego Domu Kultury odbyła się z kolei część oficjalna święta, na którą przybyli: wicestarosta nowosądecki – Antoni Koszyk, burmistrz Grybowa – Paweł Fyda, radny powiatowy – Antoni Poręba oraz emerytowani nauczyciele i sympatycy szkoły. Oczywistością była obecność czynnych nauczycieli Liceum oraz młodzieży. Program tej uroczystości w części wstępnej zawierał ślubowanie pierwszorocznych uczniów szkoły, następnie wystąpienia dyrektora i zaproszonych Gości, a w części końcowej występ patriotyczny młodzieży.

Dyrektor Liceum  Kazimierz Solarz w swoim wystąpieniu skupił się na podkreśleniu stałych wartości, na których opiera się edukacja, jak: zaufanie społeczne, naturalny pęd do wiedzy, przekazywanie Prawdy i wartości moralnych oraz  hierarchiczna organizacja każdej szkoły.  Uświadomił też słuchaczom zagrożenia, które mogą podkopywać te filary edukacji, a zatem też negować sens edukacji w ogóle.

Wystąpienia Gości koncentrowały się głównie na podkreślaniu rangi tej szkoły w środowisku, wypływającej wprost z wysokiego poziomu kształcenia i wychowania. Było też wiele ciepłych słów, wyrażonych w formie życzeń skierowanych do wszystkich członków społeczności szkolnej.

Z kolei Burmistrz Grybowa uhonorował  pamiątkowymi medalami 675-lecia miasta dwie  nauczycielki emerytowane: Marię Filipowicz-Solarz oraz Annę Maciejowską, a także dwie nauczycielki czynne: Halinę Krok i Stanisławę Witek,  podkreślając szczególne ich zasługi dla rozwoju grybowskiej oświaty.

Świętowanie zakończył występ młodzieży przygotowany przez historyczkę Elżbietę Orłowicz-Kmak i polonistkę Annę Wojtas.  W przejmujący sposób przedstawiono w nim dzieje Polski od utraty państwowości w czasie rozbiorów, aż do  odzyskania niepodległości w 1918 roku. Użyto do tej inscenizacji nie tylko utworów poetyckich czy poezji śpiewanej, ale także elementów pantomimy i ciekawego wystroju scenograficznego.

Nowa siedziba szkoły

bud1Podczas Święta Szkoły, które odbyło się 10 listopada 2015 roku padły ze strony władz powiatowych zapewnienie o silnej woli przeprowadzenia inwestycji zdecydowanie poprawiającej warunki lokalowe Liceum, które od lat może poszczycić się najlepszymi wynikami nauczania nie tylko w powiecie nowosądeckim, ale znajduje się też w czołówce najlepszych liceów całego regionu nowosądeckiego.

Zaplanowano adaptację istniejącego budynku przy ul. Kościuszki – remont kapitalny, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb szkoły oraz dobudowanie hali sportowej.

Galeria fotografii