Grybowskie Liceum nawiązuje współpracę ze szkołą partnerską na Łotwie - galeria