• Dyrekcja
  • Nauczyciele 2017/2018
  • Wychowawcy klas 2017/2018

Dyrektor: dr Tomasz Walicki

Dyrektor LO w Grybowie Od 1 września 2016 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.
Od 2004 roku związany z Liceum w Grybowie, gdzie naucza języka niemieckiego. Tomasz Walicki jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa niemieckojęzycznego. W 2010 roku odbył pobyt badawczy oraz kwerendę w Wolnym Uniwersytecie (Freie Universität) w Instytucie Filologii germańskiej i niderlandzkiej w Berlinie. Zainteresowania naukowe Tomasza Walickiego obejmują literaturoznawstwo, historię literatury niemieckiej, literaturę powojenną- a w szczególności literaturę NRD-owską. Tomasz Walicki jest autorem kliku publikacji naukowych oraz uczestnikiem konferencji w kraju i zagranicą. W ramach studiów doktoranckich prowadził zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego-pisanie, konwersacje, gramatyka praktyczna, podręcznik, fonetyka w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W roku akademickim 2014/2015 był wykładowcą języka niemieckiego w instytucie neofilologii w PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

W maju 2012 roku brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Sintrze-Portugalia pt.: „e-education – Social and Technological Aspects’”, zorganizowanej przez „eco MEDIA europe. Europaen Comenius Network z Austrii.

W 2013 roku wygłosił referat pt.: „Poszukiwanie nowego języka po 1989r. Christa Wolf: Was bleibt; Assoziationen in Blau podczas międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji Język i jego wyzwania. Język w kulturze, kultura w języku-Nowe Horyzonty” w PWSZ w Nowym Sączu.

W 2013 roku opublikował artykuł pt.: „Rolle und Status des Autors in der DDR” w „Neophilologica Sandeciensia 7. Język-Literatura-Filozofia“.
W 2013 roku dr Tomasz Walicki uczestniczył w Wolfsbergu w Austrii w międzynarodowej konferencji pt. „Raising the standards of apprenticeship and vocational schools in Europe”. Tomasz Walicki ogłosił także publikacje naukowe z zakresu literaturoznawstwa niemieckiego, które ukazały się w lubelskich materiałach Neofilologicznych w 2008 (Entfremdung und Verfolgung als Motive Christoph Heins Romans Horns Ende” i w 2010 roku (Jenny Erpenbeck: Wörterbuch).

Oprócz działalności dydaktyczno-naukowej Tomasz Walicki zajmuje się również od 2011 roku organizowaniem i koordynowaniem staży oraz praktyk zagranicznych w Niemczech oraz w Austrii w ramach programu Erasmus plus.

Wicedyrektor: mgr Jerzy Wróblewski

Urodzony 18 lipca 1959 roku w Gorlicach.

Studiował fizykę na WSP w Rzeszowie. Dodatkowo - studia podyplomowe z informatyki.

Państwowy egzaminator maturalny z fizyki.

Od 2003 roku wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.

Imię i nazwisko Nauczane przedmioty
mgr Dorota Brattig wychowanie fizyczne
ks. mgr Piotr Cichoń religia
mgr Eliza Fyda j. angielski
mgr Justyna Gaida fizyka
mgr Grzegorz Janik j. angielski
mgr Katarzyna Koszyk-Niepsuj wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Kowal j. polski, wiedza o kulturze
mgr Halina Krok matematyka
mgr Stanisława Krok j. niemiecki
mgr Joanna Migacz matematyka
mgr Dorota Obrzut matematyka, informatyka
mgr Elżbieta Orłowicz-Kmak historia, wiedza o społeczeństwie
dr Waldemar Pasiut historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Kamil Pazgan j. angielski
mgr Karol Pękala geografia, przedsiębiorczość, ekonomia w praktyce
mgr Wioletta Przepiórka j. francuski
mgr inż. Wiesław Radzik edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Monika Rodak pedagog
mgr Paweł Sadłoń wychowanie fizyczne
mgr Agata Siwiak chemia, przyroda
mgr Beata Tott biologia, wychowanie do życia w rodzinie
dr Tomasz Walicki dyrektor, j. niemiecki
mgr Anna Wojtas j. polski
mgr Jerzy Wróblewski wicedyrektor, fizyka
dr Paweł Zięba j. polski
mgr Bożena Łatka biblioteka
Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018

Imię i nazwisko klasa
mgr Elżbieta Orłowicz-Kmak I A
mgr Joanna Migacz I B
mgr Agata Siwiak I C
mgr Halina Krok I D
mgr Katarzyna Koszyk-Niepsuj II A
mgr Dorota Brattig II B
mgr Paweł Sadłoń II C
mgr Małgorzata Kowal III A
dr Waldemar Pasiut III B
mgr Anna Wojtas III C