Click to listen highlighted text!

Projekty

Tytuł projektu:

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne. 

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizator projektu: Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 33-330 Grybów
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15, 33-340 Stary Sącz
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica-Zdrój
Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, Marcinkowice 1, 33-393 Marcinkowice
Wartość projektu: 119 058,00 zł, w tym dofinansowanie 119 058,00 zł

Cel projektu:
Celem zadania grantowego jest zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19

 

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VII edycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Biuro projektu: w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz i w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33, 33-300 Nowy Sącz
Okres realizacji projektu: od 01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku
Wartość projektu: 82 192,50 zł, w tym:
 
 • dofinansowanie 73 973,25 zł
 • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 8 219,25 zł

Cel projektu:
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach projektu realizowane są zajęcia on-line z następujących przedmiotów:

 • język angielski – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
 • informatyka – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie
 • matematyka – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej
 • geografia – Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
 • podstawy przedsiębiorczości – Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne:
    Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
    Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia

Projekt ESA Edukacyjna Sieć Antysmogowa

ESA. Mierzymy się ze smogiem. Dla powietrza, dla zdrowia, dla przyszłych pokoleń!

Program Edukacyjna Sieć Antysmogowa jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Projekt ESA to różnorodne działania edukacyjne podejmowane w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Naszą misją jest edukowanie nauczycieli, uczniów i ich rodziców w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza. Uczestnikom naszego programu przekazujemy informacje o tym, czym jest smog, jak wpływa on na nasze życie i zdrowie, wiedza ta jest następnie punktem wyjścia do podjęcia aktywnej walki z tym niekorzystnym zjawiskiem.

Placówki biorące udział w projekcie ESA są wyposażone w czujniki służące do oznaczania jakości powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności.

Nowoczesne narzędzia cyfrowe to integralna część projektu ESA. Prowadząc cyfrową edukację ekologiczną wykorzystujemy kursy i e-lekcje dostępne na platformie e-learningowej eduESA oraz treści zamieszczane na stronie internetowej ESA. Dzięki nim pomagamy szkołom w rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji cyfrowych uczniów!

Podjęte działania (takie jak stała obecność informacji o poziomie zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi w przestrzeni miejscowości, w której znajduje się szkoła uczestnicząca w projekcie ESA, spotkania z rodzicami, prezentacje i prelekcje na wywiadówkach szkolnych, zadania domowe na temat smogu wspólnie rozwiązywane przez rodziców i dzieci) sprawiają, że świadomość zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza staje się istotnym elementem aktywizacji społeczności i nierzadko inicjuje działania władz lokalnych na rzecz ochrony środowiska.

Akcja „ESA dla OSE” – 1200 czujników smogu

W ramach projektu „ESA dla OSE” realizowanego przez NASK Państwowy Instytut Badawczy i KPRM, 1200 szkół z całej Polski otrzyma bezpłatne urządzenia pomiarowe do monitorowania jakości powietrza oraz będzie aktywnie uczestniczyć w projekcie ESA. Na nauczycieli czekają szkolenia, a uczniowie w ramach cyfrowej edukacji ekologicznej otrzymają dostęp do e-lekcji na platformie eduESA.

Więcej o programie: https://esa.nask.pl

Strona projektu – platforma e-learningowa: https://eduesa.nask.pl

MONITOROWANIE JAKOŚĆ POWIETRZA

Odczyt z miernika umieszczonego na budynku naszej szkoły: https://esa.nask.pl/szkola/id/1831

Program Erasmus +

Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie otrzymało akredytację z programu Erasmus +.  Akredytacja Erasmusa została nam przyznana  do 2027 r.

W ramach powyższego projektu co roku 40. uczniów z naszej szkoły będzie mogło  doskonalić język obcy  i poznawać inną kulturę podczas wyjazdów do szkół partnerskich za granicą.

Starsze projekty
Małopolska Chmura Edukacyjna – VI edycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Biuro projektu: w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz i w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33, 33-300 Nowy Sącz
Okres realizacji projektu: od 01.09.2021 roku do 31.08.2022 roku
Wartość projektu: 90 286,25 zł, w tym:
 
 • dofinansowanie 85 771,93 zł
 • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 4 514,32 zł

Cel projektu:
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w okresie od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne:
    Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
    Formularz zgłoszeniowy

Małopolska Chmura Edukacyjna – V edycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku
Wartość projektu: 267 798,13 zł, w tym:
 
 • dofinansowanie 254 408,22 zł
 • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 13 389,91 zł

Cel projektu:
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw na rynku pracy u 180 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku.

Pliki do pobrania /pdf/
    Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
    Formularz zgłoszenia

Małopolska Chmura Edukacyjna – IV edycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 roku do 31.07.2020 roku
Wartość projektu: 309 269,75 zł, w tym:
 
 • dofinansowanie 293 806,26 zł
 • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 15 463,49 zł

Cel projektu:
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2019 roku do 31.07.2020 roku.

Małopolskie Talenty – III etap edukacyjny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Okres realizacji projektu: od 01.04.2019 roku do 31.08.2020 roku
Wartość projektu: 249 045,00 zł, w tym:
 
 • dofinansowanie 236 592,75 zł
 • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 12 452,25 zł

Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienia kompetencji kluczowych przedmiotowych: języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kompetencji społecznych dla 88 uczniów liceów ogólnokształcących w Grybowie i Starym Sączu poprzez utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Biuro Projektu „Małopolskie Talenty – III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki” mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz i w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33, 33-300 Nowy Sącz.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Pliki do pobrania poniżej lub na stronie Powiatu Nowosądeckiego pod poniższym linkiem:
Małopolskie Talenty III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki

Dokumenty
    Regulamin rekrutacji
    Regulamin rekrutacji – aneks
    Regulamin uczestnictwa .zip
    Formularz rekrutacyjny

Austria, Projekt 2018-2019

ERASMUS +ERASMUS+ KA1 MOBILITY PROGRAMME (2014-2020)
Tytuł Projektu: Europejska praktyka gastronomiczna w Austrii z systemem ECVET gwarantem podniesienia kompetencji zawodowych i społecznych 

Projekt Nummer: Nr. 2018-1-PL01-KA102-048057

20160513_095337Od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku, realizowany był projekt „Europejska praktyka gastronomiczna w Austrii z systemem ECVET gwarantem podniesienia kompetencji zawodowych i społecznych” 2018-1-PL01-KA102-048057. Projekt został przygotowany dla 23 osób/uczestników, którzy zgodnie z założeniami odbyli staż w przedsiębiorstwach w Austrii. Wszystkie działania projektowe realizowane były ze środków Programu Erasmus plus sektora Kształcenie i Szkolenia zawodowe. Partnerem w projekcie była instytucja z Austrii Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich (BVÖ).

20160513_095337Projekt w ramach programu Erasmus plus osiągnął następujące cele:

 1. 23. uczniów uzyskało nowe, zawodowe i teoretyczne wiadomości, kwalifikacje, które następnie instytucja wysyłająca oraz przyjmująca poddała ocenie i uznała je.
 
20160513_095337
 1. Wsparte zostały możliwości i predyspozycji uczniów kształcących się w dziedzinie gastronomii, poprzez praktyki w odpowiednich austriackich zakładach, firmach, przedsiębiorstwach i możliwości osiągnięcia, przez uczących, korzyści i wpływów zarówno w teraźniejszości jak i w przyszłości
 
 1. Zaktywizowani zostali, uczniowie zdolni ale pochodzący z biednych rodzin, w celu – chociażby – zapobieganiu ich wykluczeniu
 
20160513_095337
 1. Wsparte zostały, wśród uczniów- szeroko pojęte, kreatywne sposoby myślenia, jak i również budowy pozytywnego nastawienia do systematycznego, ciągłego, zawodowego i osobistego rozwoju
 
 1. Projekt ukazał praktykantom dobre zrozumienie istoty i ważności postawy kreatywności i innowacji. Mobilność zagraniczna pokazała także wszystkim praktykantom, jak ważne są innowacyjne pomysły, szczególnie, w małych i średnich przedsiębiorstwach, po to aby móc zrozumieć stawiane oczekiwania przez pracodawców w czasie poszukiwania pracy zawodowej.
 
20160513_095337
 1. Projekt przyczynił się do poszerzenia i pogłębienia zawodowych kwalifikacji oraz osobistych kompetencji, dzięki finansowanemu wsparciu ze środków programu Erasmus plus.
 
 1. Poszerzona i wzmocniona została współpraca pomiędzy instytucjami kształcącymi a małymi, średnimi zakładami oraz partnerami socjalnymi, tak aby osiągnąć wspólny cel, wykształcić na jak najwyższym poziomie przyszłego pracownika gastronomicznego
 
20160513_095337
 1. Osiągnięta została ocena nabytych podczas stażu za granicą ( Austria) dodatkowych kwalifikacji zawodowych, która dała uczestnikom większą szansę na znalezienie pracy w branży gastronomicznej.
 
 1. Przekazana została i rozpropagowana wśród uczestników projektu, idea wsparcia dzięki środkom programu Erasmus plus w dziedzinie kształcenia i szkolenia młodzieży i który działa m.in. na rzecz przeprowadzania mobilność młodzieży, w celu nabycia przez nich jak najwyższych i najlepszych kwalifikacji, umiejętności zawodowych, aby w przyszłości procentowało to w znalezieniu przez uczących się pracy, co z kolei będzie wiązało się ze zmniejszaniem bezrobocia wśród młodych osób.
 
20160513_095337
 1. Została osiągnięta poprawa wśród młodzieży językowych oraz kulturowych wiadomości dzięki międzykulturowości w czasie trwania stażu.
 

Zagraniczny staż był dla młodzieży nie tylko szansą na zdobycie wymaganego na polskim rynku pracy doświadczenia, ale także okazją do nabycia nowych umiejętności, podróżowania i odkrywania nowych miejsc. Uczestnicy poznali kulturę i zwyczaje panujące w Austrii, zawarli nowe znajomości i nawiązali kontakty z pracodawcami austriackimi, a także nauczyli radzić sobie w nowym środowisku.

20160513_095337Kraj partnerski dał się poznać uczestnikom praktyk jako kraj z malowniczymi krajobrazami, z uśmiechniętymi, rozmownymi i życzliwymi mieszkańcami, którzy kochają dobre jedzenie i z wielką pieczołowitością kultywują swoją tradycję, przekazując ją następnym pokoleniom.

New skills for better life - Austria maj 2016

ERASMUS +ERASMUS+ KA1 MOBILITY PROGRAMME (2014-2020)
Tytuł Projektu: New skills for better life

Projekt Nummer: Nr. 2015-3-AT02-KA105-001367
Uczestnicy projektu młodzieżowego z 6. europejskich państw

W dniach 09.05-15.05.2016, 10 uczniów z naszego Liceum wzięło udział w europejskim projekcie pt. New skills for better life w ramach programu Erasmus plus w Austrii (Karyntia). Koordynatorem projektu był nauczyciel języka niemieckiego dr Tomasz Walicki, który zorganizował pobyt dla uczniów w Austrii we współpracy z Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich GmbH.

Łącznie w projekcie uczestniczyło 54. uczniów oraz 8. nauczycieli z 6. krajów – Polski, Austrii, Niemiec, Łotwy, Turcji i Litwy.

7-dniowy pobyt w Austrii składał się z dwóch części – pierwsza część pobytu polegała na zaznajomieniu się z metodami obowiązującymi w zakładach pracy, w których uczniowie mogli poznać specyfikę panującą w przedsiębiorstwach austriackich. Ostatnie dwa dni pobytu w Austrii były czasem kulturoznawczym, w czasie którym młodzież zwiedziła rozwinięty turystycznie i gospodarczo region (Bundesland) Karyntia (Kärnten). Uczniowie oprócz Klagenfurt – stolicy Karyntii – zwiedzili także pierwszą stolice tego regionu St. Veit a także Villach i Reifnitz. W ostatnim dniu pobytu w Austrii zwiedziliśmy Wiedeń z głównymi jego zabytkami m.in.: Stephansdom (Katedra Św. Szczepana), Hofburg, Belweder, Parlament. W trakcie realizacji projektu New skills for better life nasi uczniowie mieli możliwość wymiany doświadczeń i poglądów z rówieśnikami z pozostałych pięciu krajów a także mieli okazję do zawarcia nowych znajomości. Ogromnie cieszy fakt, iż uczniowie przez cały okres pobytu w Austrii musieli – w praktyce – posługiwać się językiem angielskim i niemieckim.

Za całość przedsięwzięcia odpowiedzialna była instytucja z Austrii BVÖ Bildungsberatung und Vermittlungsagentur GmbH. Po uroczystym otwarciu i po wspólnym poznaniu się, rozpoczęliśmy dyskusję w podziale na kilka grup. Temat paneli dyskusyjnych brzmiał: Odpowiednie branże zawodowe w moim kraju ojczystym.  Głównym celem projektu było:

 • Wprowadzenie i ukierunkowanie młodych ludzi na rynek pracy w Europie, zrozumienie pojęcia sukces zawodowy, a także wytworzenie modelu jak zdobyć wymarzony zawód.
 • Pogłębienie wiedzy na temat innych krajów, poznanie zwyczajów i obyczajów panujących w innych kulturach.
 • Poszerzenie kompetencji językowych, w szczególności język niemiecki oraz język angielski
 • Zyskanie kompetencji kluczowych dzięki programowi  Jugend in Aktion, które są bardzo ważne dla młodych ludzi.
 • Wymiana międzykulturowych i religijnych doświadczeń, dzięki uczestnictwu w projekcie 6. krajów – Austrii, Niemiec, Polski, Turcji, Łotwy oraz Litwy. Umocnienie wspólnych wartości takich jak: wolność słowa, poszanowanie innych, tolerancja.

Poniżej przedstawiamy wypowiedzi uczniów na temat projektu New skills for better lifeoraz na temat pobytu w Austrii.

Udział w projekcie „Erasmus” w Austrii był niesamowitym przeżyciem. Prawdziwa szkoła życia. Idee i jego cele pokazują, że praca jest bardzo ważna i osoby, które wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych nie są tam na wakacjach. Pobyt w nowym kraju daje wiele możliwości na rozwój osobisty, pozwala poznać kulturę, obyczaje danego kraju, ułatwia naukę języka, uczy samodzielności i odpowiedzialności, a także dodaje pewności siebie i pomaga nawiązywać nowe znajomości, a wszystko to w niezwykle miłej i życzliwej atmosferze. Wspólna integracja z ludźmi z innych państw, dużo śmiechu, ciekawy plan wycieczki sprawiły, że nie było miejsca na nudę. Chciałabym serdecznie podziękować panu Tomaszowi Walickiemu za możliwość uczestnictwa w tym projekcie, za zaangażowanie, poświęcony czas, dobre rady. Cieszę się, że uczniowie naszego LO mają szanse zrobić krok do przodu w swojej edukacji, świetnie się przy tym bawiąc.

Joanna Krok

Projekt „New skills for better life”, w którym miałam okazję uczestniczyć łączył przyjemne z pożytecznym. Trzy dni pracy w nowym, innym środowisku wśród obcokrajowców były dla mnie wyzwaniem. Jednak myślę, że to w pewien sposób pozwoliło mi otworzyć się na to co dotąd nieznane. Dwa dni przeznaczone były na zwiedzanie. Mogliśmy zobaczyć wiele ciekawych miejsc, pojechaliśmy między innymi do Wiednia. Pobyt w Austrii pokazał mi również na jakim poziomie są moje umiejętności językowe. Cieszę się, że mogłam poznać nowych ludzi, i spędzić z nimi ten czas.

Dominika Krok

Wyjazd do Austrii był dla mnie ogromnym wyzwaniem i doświadczeniem. Podczas projektu poznałam wiele sympatycznych i otwartych osób, pochodzących z różnych krajów takich jak Turcja, Austria, Litwa, Łotwa i Niemcy. Trzydniowa praca w grupach pozwoliła nam udoskonalić swoje możliwości komunikacyjno-językowe oraz nabyć nowych umiejętności związanych z pracą za granicą. Ponadto będąc w Austrii mogliśmy zobaczyć wiele wspaniałych miejsc takich jak Karyntia i Wiedeń. Tydzień spędzony na tym wyjeździe wzbogacił nas o nowe doświadczenia, przyjaźnie oraz piękne wspomnienia. Te ciekawe doświadczenia związane z poznawaniem nowego kraju, języka i umiejętności zawdzięczamy panu Tomaszowi Walickiemu oraz projektowi ERASMUS+. 🙂

Gosia Radzik

Podczas pierwszych 3 dni pracowałem w kuchni jako typowy kuchcik „przynieś, podaj, pozamiataj, umyj” w hotelu Prechtlhof w Althofen razem z Lukasem z Niemiec i Bogdanem z Litwy. Praca nie była ciężka , a jej jedynym mankamentem było gorąco i zaduch panujące w kuchni. Jednakże gdy tylko wyszło się na zewnątrz i spojrzało no krajobraz od razu zapominało się o zmęczeniu. Lasy, wysokie góry z bielącym się na szczytach śniegiem dookoła, a także ciasne brukowane uliczki Althofen i średniowieczny kościół górujący nad miastem – niezapomniane.
Następne dni spędziliśmy na wycieczkach do Klagenfurtu i Wiednia. Osobiście bardziej podobał mi się Wiedeń, gdzie na każdym kroku jest coś ciekawego do obejrzenia: Opera Wiedeńska, Katedra św. Szczepana, Ratusz czy Muzeum Historii Naturalnej. Jednakże nie mieliśmy zbyt wiele czasu na zwiedzanie, więc już zdecydowałem, że w przyszłości zamierzam jeszcze tam wrócić. Poznałem tam wiele ciekawych osób z Litwy, Łotwy, Niemiec, Austrii. Niesamowite było to, że mimo różnic między naszymi narodami, kulturami, zwyczajami to świetnie potrafiliśmy się ze sobą dogadać, razem współpracować. Było to ciekawe doświadczenie w moim życiu i gdybym miał wybierać jeszcze raz czy chcę tam pojechać, nie wahałbym się ani chwili.

Grzegorz Chmura

Pobyt w Austrii to czas spędzony w miłej atmosferze, ze wspaniałymi ludźmi gdzie nie było mowy o nudzie. Mogliśmy się tam rzeczywiście przekonać na jakim poziomie jest u nas znajomość języków obcych. Na szczęście większość osób mówiła po angielsku więc z dogadaniem się nie było problemu W czasie pierwszych 3 dni momentami było ciężko w pracy ale dzięki współpracy daliśmy radę i zrobiliśmy wszystko co do nas należało. Piątek i sobota- zwiedzaliśmy Karyntię i Wiedeń. Niektóre widoki ,,zapierały dech w piersiach” m.in. na wieży widokowej Pyramidenkogel, która jest jedną z głównych atrakcji Karyntii. Mam nadzieję, że znajomości zawarte w  czasie tego wyjazdu przetrwają długi czas, a wspomnienia pozostaną na zawsze, bo tak cudownych chwil nie można zapomnieć. Podziękowania dla programu ERASMUS+ i oczywiście dla Pana Tomka Walickiego.

Kasia Biel

Wyjazd do Austrii był dla mnie wielką przygodą. Pierwsze trzy dni pracy były nie lada wyzwaniem, dzięki czemu mogłam się sprawdzić. Najbardziej ciekawe było zwiedzanie Wiednia, pełnego zabytków i interesujących ludzi. Dzięki temu projektowi poznałam rówieśników z innych krajów oraz mogłam podszkolić moje umiejętności językowe. Uważam, że grupa uczniów z naszej szkoły była bardzo zintegrowana i otwarta, nastawiona na poznawanie innych kultur. Będę mile wspominać ten tydzień.

Łucja Lachowska

Tygodniowy pobyt w Austrii zaliczam do jak najbardziej udanych. Wyjazd stał się świetną okazją do bliższego poznania bogatej kultury i tradycji tego kraju. W ramach projektu odbyłam trzydniowe praktyki, które okazały się ciekawym doświadczeniem uczącym odpowiedzialności i pracowitości. Ponadto zyskałam możliwość posługiwania się j. niemieckim w praktyce. Bez wątpienia była to ciekawa i efektywna forma nauki. W wolnym czasie uczestniczyłam w przygotowanych przez organizatorów licznych aktywnościach. Zwiedzanie Klagenfurtu czy Wiednia pozwoliło mi dowiedzieć się więcej na temat historii i sztuki tych pięknych miast. Dzięki ciągłemu spędzaniu czasu w międzynarodowym towarzystwie poznałam wspaniałych ludzi, z którymi utrzymuję kontakt. Uważam, że wyjazd do Austrii był wspaniałą przygodą pełną wspomnień i wrażeń. Mam nadzieję, że uda się ją kiedyś powtórzyć.

Mariola Ogorzałek

Opracował dr Tomasz Walicki

Galeria zdjęć

Skip to content Click to listen highlighted text!