Click to listen highlighted text!

Zasady i harmonogram rekrutacji

Znane są już nowe terminy rekrutacji do szkoły na rok 2022/2023

Ważne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym 2022/2023

 • od 16 maja 2022 r. (poniedziałek) do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do godziny 15.00 – złożenie Wniosku o przyjęcie do LO im. Artura Grottgera w Grybowie.Wygenerowany WNIOSEK z systemu rekrutacyjnego, podpisany przez kandydata i rodzica/opiekuna prawnego należy przesłać na adres mailowy szkoły: logrybow@op.pl lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły.
 • od 24 czerwca 2022 r. (piątek) do 12 lipca 2022 r. (wtorek) do godziny 15.00 — uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty i świadectwem ukończenia szkoły.

  Skan lub zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy przesłać na adres mailowy szkoły: logrybow@op.pl lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły.

 • 19 lipca 2022 r. (wtorek) do godz. 12.00 – podanie Listy Kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do Liceum.
 • do 25 lipca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 12.00 w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci niżej wymienionych dokumentów:
  • oryginał WNIOSKU o przyjęcie do szkoły (podpisany przez rodzica/opiekuna oraz kandydata),
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły*,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
  • KARTA INFORMACYJNA ze szkoły podstawowej — potwierdzenie przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej,
  • 2 fotografie,
  • w przypadku laureatów lub finalistów konkursów ZAŚWIADCZENIE o uzyskaniu tytułu,
  • karta zdrowia — kandydaci z wadami wzroku, słuchu, narządu ruchu czy innymi schorzeniami, przekazują orzeczenie lub opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz publicznej poradni specjalistycznej.

* W przypadku Kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego konieczny jest odpowiedni zapis na świadectwie — laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim organizowanych przez MKO oraz wymagane jest zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.

 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 26 lipca 2022 r. (wtorek) do godz. 12.00.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 • od 27 lipca 2022 r. (środa) do 3 sierpnia 2022 r. (środa) – świadectwo ukończenia szkoły, oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • od 4 sierpnia 2022 r. (czwartek) do 17 sierpnia 2022 r. (środa) – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Kalkulator punktowy

Jak liczyć punkty
Skip to content Click to listen highlighted text!