Click to listen highlighted text!

Organizacja pracy

Kalendarz 2022/2023Lekcje i przerwy

Kalendarz

rok szkolny 2022/2023
Data Wydarzenie
1.09.2022 (czwartek) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2022/2023
13.09.2022 (wtorek) 16:00 Zebranie Rodziców uczniów klas I
14.09.2022 (środa) 16:00 Zebranie Rodziców uczniów klas II oraz III
15.09.2022 (czwartek) 16:00 Zebranie Rodziców uczniów klas IV
14.10.2022 (piątek) Dzień Edukacji Narodowej
10.11.2022 (czwartek) Święto Szkoły i Święto Niepodległości
Wg odrębnego harmonogramu Matury próbne
15.11.2022 (środa) 16:00 Wywiadówki śródokresowe dla klas IV
30.11.2022 (środa) 16:00 Wywiadówki śródokresowe dla klas I-III
21.12.2022 (środa) Półroczna konferencja klasyfikacyjna klas IV
22.12.2022 (czwartek) Zakończenie pierwszego półrocza klas IV
23-30.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna
26.01.2023 (czwartek) Półroczna konferencja klasyfikacyjna klas I-III
30.01-10.02.2023 Ferie zimowe
13.02.2023 (poniedziałek) Rozpoczęcie drugiego półrocza dla klas I-III
15.02.2023 (środa) 14:50 Konferencja półroczna
15.03.2023 (środa) 16:00 Wywiadówki śródokresowe dla klas IV
6-11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
20.04.2023 (czwartek) 16:00 Wywiadówki śródokresowe dla klas I-III
26.04.2023 (środa) Konferencja klasyfikacyjna klas IV
28.04.2023 (piątek) Zakończenie zajęć w klasach IV
EGZAMIN MATURALNY
4-22.05.2023
10-23.05.2023
część pisemna
część ustna
do 19.05.2023 (piątek) Powiadomienie o ocenach i zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I-III
20.06.2023 (wtorek) Konferencja klasyfikacyjna klas I-III
23.06.2023 (piątek) Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2022/2023
26.06-31.08.2023 Ferie letnie
7.07.2023 (piątek) Ogłoszenie wyników matury 2023
Wg odrębnego harmonogramu Zadania rekrutacyjne
22.08.2023 (wtorek) 9:00 Egzaminy poprawkowe MATURALNE część pisemna
28.08.2023 (poniedziałek) 9:00 Egzaminy poprawkowe szkolne
29.08.2023 (wtorek) Konferencja pedagogiczna inaugurująca nowy rok szkolny 2023/2024
1.09.2023 (piątek) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024

Terminy oraz godziny w kalendarzu szkolnym mogą ulec zmianie po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.

Grybów, wrzesień 2022 r.

Lekcje i przerwy

Lp. Lekcja Długość przerwy po lekcji Lekcja skróc.
1. 8.00 – 8.45 5 min 8.00 – 8.30
2. 8.50 – 9.35 5 min 8.35 – 9.05
3. 09.40 – 10.25 20 min 9.10 – 9.40
4. 10.45 – 11.30 5 min 10.00 – 10.30
5. 11.35 – 12.20 5 min 10.35 – 11.05
6. 12.25 – 13.10 5 min 11.10 – 11.40
7. 13.15 – 14.00 5 min 11.45 – 12.15
8. 14.05 – 14.50 12.20 – 12.50
Lekcje skrócone

wg zasady: lekcje po 30 minut, długości przerw bez zmian

Skip to content Click to listen highlighted text!