Click to listen highlighted text!

Organizacja pracy

Kalendarz 2023/2024Lekcje i przerwy

Kalendarz

rok szkolny 2023/2024
Data Wydarzenie
4.09.2023 (poniedziałek) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024
6 – 8.09.2023 (środa-piątek) Kiermasz używanych podręczników
12.09.2023 (wtorek) 16:00 Zebranie Rodziców uczniów klas I
13.09.2023 (środa) 16:00 Zebranie Rodziców uczniów klas II oraz III
21.09.2023 (czwartek) 16:00 Zebranie Rodziców uczniów klas IV – maturalnych
13.10.2023 (piątek) Dzień Edukacji Narodowej
10.11.2023 (piątek) Święto Szkoły i Święto Niepodległości
Wg odrębnego harmonogramu Matury próbne
15.11.2023 (środa) 16:00 Wywiadówki śródokresowe dla klas IV – maturalnych
29.11.2023 (środa) 16:00 Wywiadówki śródokresowe dla klas I, II, III
21.12.2023 (czwartek) Półroczna konferencja klasyfikacyjna klas IV
22.12.2023 (piątek) Zakończenie pierwszego półrocza klas IV – maturalnych
23 – 30.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna
31.01.2024 (środa) Półroczna konferencja klasyfikacyjna klas I, II, III
1.02.2024 (czwartek) Rozpoczęcie drugiego półrocza dla klas I, II, III
8.02.2024 (czwartek) 15:00 Konferencja półroczna
12 – 25.02.2024 Ferie zimowe
20.03.2024 (środa) 16:00 Wywiadówki śródokresowe dla klas IV – maturalnych
28.03.2024 – 2.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
17.04.2024  (środa)16:00 Wywiadówki śródokresowe klas I
18.04.2024  (czwartek) 16:00 Wywiadówki śródokresowe dla klas II, III
24.04.2024  (środa) Konferencja klasyfikacyjna klas IV – maturalnych
26.04.2024 (piątek) Zakończenie zajęć w klasach IV – maturalnych
EGZAMIN MATURALNY
07 – 23.05.2024
11 – 16.05.2024
część pisemna
część ustna
do 17.05.2024 Powiadomienie o ocenach i zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I, II, III
18.06.2024 (wtorek) Konferencja klasyfikacyjna klas I, II, III
21.06.2024 (piątek) Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024
22.06.2024 – 1.09.2024 Ferie letnie
9.07.2024 (wtorek) Ogłoszenie wyników matury 2023
Wg odrębnego harmonogramu Zadania rekrutacyjne
20.08.2024 (wtorek)  9:00 Egzaminy poprawkowe MATURALNE część pisemna
27.08.2024 (wtorek)  9:00 Egzaminy poprawkowe szkolne
29.08.2024 (czwartek) Konferencja pedagogiczna inaugurująca nowy rok szkolny 2024/2025
2.09.2024 (poniedziałek) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2024/2025

Terminy oraz godziny w kalendarzu szkolnym mogą ulec zmianie po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.

Grybów, wrzesień 2023 r.

Lekcje i przerwy

Lp. Lekcja Długość przerwy po lekcji Lekcja skróc.
1. 8.00 – 8.45 5 min 8.00 – 8.30
2. 8.50 – 9.35 5 min 8.35 – 9.05
3. 09.40 – 10.25 20 min 9.10 – 9.40
4. 10.45 – 11.30 5 min 10.00 – 10.30
5. 11.35 – 12.20 5 min 10.35 – 11.05
6. 12.25 – 13.10 5 min 11.10 – 11.40
7. 13.15 – 14.00 5 min 11.45 – 12.15
8. 14.05 – 14.50 12.20 – 12.50
Lekcje skrócone

wg zasady: lekcje po 30 minut, długości przerw bez zmian

Skip to content Click to listen highlighted text!