Click to listen highlighted text!

Kadra pedagogiczna

DyrekcjaGrono pedagogiczne

Dyrekcja

Dyrektor: dr Tomasz Walicki

dr Tomasz Walicki Od 1 września 2016 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.
Od 2004 roku związany z Liceum w Grybowie, gdzie naucza języka niemieckiego.

Tomasz Walicki jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa niemieckojęzycznego.

W 2010 roku odbył pobyt badawczy oraz kwerendę w Instytucie Filologii Niemieckiej i Niderlandzkiej Wolnego Uniwersytetu (Freie Universität) w Berlinie.

Zainteresowania naukowe Tomasza Walickiego obejmują literaturoznawstwo, historię literatury niemieckiej, literaturę powojenną – a w szczególności literaturę NRD-owską. Tomasz Walicki jest autorem kliku publikacji naukowych oraz uczestnikiem konferencji w kraju i za granicą.

W ramach studiów doktoranckich prowadził zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego – pisanie, konwersacje, gramatyka praktyczna, podręcznik, fonetyka w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W maju 2012 roku brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Sintrze (Portugalia) pt. „e-education – Social and Technological Aspects”, zorganizowanej przez „ecoMEDIA-europe. Europaen Comenius Network” z Austrii.

W 2013 roku wygłosił referat pt. „Poszukiwanie nowego języka po 1989 r. Christa Wolf: Was bleibt; Assoziationen in Blau” podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Język i jego wyzwania: Język w kulturze, kultura w języku” w PWSZ w Nowym Sączu.

W tym samym roku opublikował artykuł pt. „Rolle und Status des Autors in der DDR” w „Język – Literatura – Filozofia. Neophilologica Sandeciensia 7”.  Uczestniczył także w międzynarodowej konferencji pt. „Raising the standards of apprenticeship and vocational schools in Europe” w Wolfsbergu (Austria).

W roku akademickim 2014/2015 był wykładowcą języka niemieckiego w Instytucie Neofilologii PWSZ w Oświęcimiu.

Oprócz działalności dydaktyczno-naukowej dr Tomasz Walicki od roku 2011 zajmuje się organizowaniem oraz koordynowaniem praktyk i staży zagranicznych w Niemczech oraz w Austrii, w ramach programu Erasmus plus.

W dorobku dr. Tomasza Walickiego znajdują się publikacje naukowe z zakresu literaturoznawstwa niemieckiego, które ukazały się w Lubelskich Materiałach Neofilologicznych w 2008 ( Entfremdung und Verfolgung als Motive Christoph Heins Roman Horns Ende) oraz w 2010 roku (Jenny Erpenbeck, Wörterbuch, München 2007: btb Verlag, 110 S.).

link do publikacji


Wicedyrektor: mgr Jerzy Wróblewski

Studiował fizykę na WSP w Rzeszowie. Dodatkowo – studia podyplomowe z informatyki.

Państwowy egzaminator maturalny z fizyki.

Od 2003 roku wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.

Grono pedagogiczne

2021/2022
Imię i nazwisko Przedmioty, funkcje Wych.
mgr Edyta Bożek matematyka
mgr Dorota Brattig wychowanie fizyczne III A pg
mgr Marta Burnagiel język niemiecki
mgr Mariusz Cabała matematyka
mgr Eliza Fyda j. angielski III B pg
mgr Justyna Gaida fizyka
mgr Agnieszka Gniadecka geografia
mgr Grzegorz Janik j. angielski III D pg
mgr Monika Kipiel geografia II D
mgr Justyna Kornakiewicz j. angielski III D pp
mgr Katarzyna Koszyk-Niepsuj wychowanie fizyczne III C pp
mgr Małgorzata Kowal j. polski, wiedza o kulturze I B
mgr Halina Krok matematyka II B
mgr Stanisława Krok j. niemiecki III C pg
mgr Wiesława Lewandowska-Kmak plastyka
ks. mgr Janusz Mąka religia
mgr Joanna Migacz matematyka
mgr Monika Nosal chemia, biologia
mgr Dorota Obrzut matematyka, informatyka, przedsiębiorczość
mgr Elżbieta Orłowicz-Kmak historia, wiedza o społeczeństwie II A
dr Waldemar Pasiut historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Kamil Pazgan j. angielski III A pp
mgr Maria Ptak biologia
ks. mgr Tomasz Rokosz religia
mgr Paweł Sadłoń wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa III B pp
mgr Agata Siwiak chemia, przyroda II C
mgr Rafał Szczepański historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Beata Tott biologia II E
dr Tomasz Walicki dyrektor, j. niemiecki
mgr Anna Wojtas j. polski I A
mgr Jerzy Wróblewski wicedyrektor, fizyka
mgr Patrycja Zagórska pedagog
dr Paweł Zięba j. polski, filozofia
Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!