Click to listen highlighted text!

Kadra pedagogiczna

DyrekcjaGrono pedagogiczneWychowawstwo

Dyrekcja

Dyrektor: dr Tomasz Walicki

dr Tomasz Walicki Od 1 września 2016 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.
Od 2004 roku związany z Liceum w Grybowie, gdzie naucza języka niemieckiego.

Tomasz Walicki jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa niemieckojęzycznego.

W 2010 roku odbył pobyt badawczy oraz kwerendę w Instytucie Filologii Niemieckiej i Niderlandzkiej Wolnego Uniwersytetu (Freie Universität) w Berlinie.

Zainteresowania naukowe Tomasza Walickiego obejmują literaturoznawstwo, historię literatury niemieckiej, literaturę powojenną – a w szczególności literaturę NRD-owską. Tomasz Walicki jest autorem kliku publikacji naukowych oraz uczestnikiem konferencji w kraju i za granicą.

W ramach studiów doktoranckich prowadził zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego – pisanie, konwersacje, gramatyka praktyczna, podręcznik, fonetyka w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W maju 2012 roku brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Sintrze (Portugalia) pt. „e-education – Social and Technological Aspects”, zorganizowanej przez „ecoMEDIA-europe. Europaen Comenius Network” z Austrii.

W 2013 roku wygłosił referat pt. „Poszukiwanie nowego języka po 1989 r. Christa Wolf: Was bleibt; Assoziationen in Blau” podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Język i jego wyzwania: Język w kulturze, kultura w języku” w PWSZ w Nowym Sączu.

W tym samym roku opublikował artykuł pt. „Rolle und Status des Autors in der DDR” w „Język – Literatura – Filozofia. Neophilologica Sandeciensia 7”.  Uczestniczył także w międzynarodowej konferencji pt. „Raising the standards of apprenticeship and vocational schools in Europe” w Wolfsbergu (Austria).

W roku akademickim 2014/2015 był wykładowcą języka niemieckiego w Instytucie Neofilologii PWSZ w Oświęcimiu.

Oprócz działalności dydaktyczno-naukowej dr Tomasz Walicki od roku 2011 zajmuje się organizowaniem oraz koordynowaniem praktyk i staży zagranicznych w Niemczech oraz w Austrii, w ramach programu Erasmus plus.

W dorobku dr. Tomasza Walickiego znajdują się publikacje naukowe z zakresu literaturoznawstwa niemieckiego, które ukazały się w Lubelskich Materiałach Neofilologicznych w 2008 ( Entfremdung und Verfolgung als Motive Christoph Heins Roman Horns Ende) oraz w 2010 roku (Jenny Erpenbeck, Wörterbuch, München 2007: btb Verlag, 110 S.).

link do publikacji


Wicedyrektor: mgr Jerzy Wróblewski

Studiował fizykę na WSP w Rzeszowie. Dodatkowo – studia podyplomowe z informatyki.

Państwowy egzaminator maturalny z fizyki.

Od 2003 roku wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.

Grono pedagogiczne

2023/2024
Imię i nazwisko Przedmioty, funkcje
ks. mgr Wiesław Biedroń religia
mgr Edyta Bożek matematyka
mgr Dorota Brattig wychowanie fizyczne
ks. mgr Paweł Brzyk religia
mgr Beata Bulzak psycholog
mgr Marta Burnagiel język niemiecki
mgr Eliza Fyda j. angielski
mgr Justyna Gaida fizyka
mgr Agnieszka Gniadecka geografia
mgr Joanna Gruca biblioteka
mgr Grzegorz Janik j. angielski
mgr Monika Kipiel geografia, wdż
mgr Justyna Kornakiewicz j. angielski
mgr Katarzyna Koszyk-Niepsuj wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Kowal j. polski
mgr Halina Krok matematyka
mgr Stanisława Krok j. niemiecki
mgr Wiesława Lewandowska-Kmak plastyka
mgr Paulina Liszka historia, historia i teraźniejszość
mgr Joanna Migacz matematyka
mgr Katarzyna Musiał matematyka
mgr Monika Nosal chemia, biologia
mgr Dorota Obrzut matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe
mgr Elżbieta Orłowicz-Kmak historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość
mgr Kamil Pazgan j. angielski
mgr Bogdan Potok religia
mgr Paweł Sadłoń wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Agata Siwiak chemia
mgr Rafał Szczepański historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość, przedsiębiorczość
mgr Monika Szczepkowska matematyka
mgr Beata Tott biologia
dr Tomasz Walicki dyrektor, j. niemiecki
mgr Anna Wojtas j. polski
mgr Jerzy Wróblewski wicedyrektor, fizyka
mgr Patrycja Zagórska pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, doradztwo zawodowe
dr Paweł Zięba j. polski

Wychowawstwo

2023/2024
Klasa Imię i nazwisko nauczyciela-wychowawcy
I A mgr Justyna Kornakiewicz
I B mgr Paulina Liszka
I C mgr Kamil Pazgan
I D mgr Paweł Sadłoń
I E mgr Katarzyna Koszyk-Niepsuj
II A mgr Edyta Bożek
II B mgr Dorota Obrzut
II C mgr Eliza Fyda
II D mgr Grzegorz Janik
II E mgr Justyna Gaida
III A mgr Anna Wojtas
III B mgr Małgorzata Kowal
IV A mgr Elżbieta Orłowicz-Kmak
IV B mgr Halina Krok
IV C mgr Agata Siwiak
IV D mgr Monika Kipiel
IV E mgr Beata Tott
Skip to content Click to listen highlighted text!