Click to listen highlighted text!

Jak liczyć punkty

Kalkulator punktów 2024/2025
Wyniki z egzaminu ósmoklasisty
Oceny ze świadectwa

W postępowaniu rekrutacyjnym można otrzymać maksymalnie 200 punktów, w tym:

 • maksymalnie 100 punktów za:
  – oceny ze świadectwa
  – świadectwo z wyróżnieniem
  – osiągnięcia (zapisane na świadectwie)
  – aktywność społeczną na rzecz środowiska szkolnego oraz wolontariatu (zapisane na świadectwie)
 • maksymalnie 100 punktów za:
  – wyniki z egzaminu ósmoklasisty

Punkty przyznawane za stopnie:

 • celujący — przyznaje się po 18 punktów
 • bardzo dobry — przyznaje się po 17 punktów
 • dobry — przyznaje się po 14 punktów
 • dostateczny — przyznaje się po 8 punktów
 • dopuszczający — przyznaje się po 2 punkty
KRYTERIA MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z III przedmiotu* (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z IV przedmiotu* (za ocenę celującą) 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt

* Dodatkowe przedmioty do punktacji

Ocena ze świadectwa z TRZECIEGO i CZWARTEGO przedmiotu brana pod uwagę w procesie rekrutacji — odpowiednio do profilu

Profile 2024/2025 Przedmiot III Przedmiot IV
humanistyczno-prawny
klasa 1A, grupa 1
historia j. angielski
psychologiczno-pedagogiczny
klasa 1A, grupa 2
biologia j. angielski
politechniczno-informatyczny
klasa 1B, grupa 1
informatyka j. angielski
ekonomiczno-turystyczny
klasa 1B, grupa 2
geografia j. angielski
przyrodniczo-medyczny
klasa 1C
biologia j. angielski
Skip to content Click to listen highlighted text!