Aktualności rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018

ROZSZERZAMY NASZĄ OFERTĘ EDUKACYJNĄ DLA KLAS PIERWSZYCH NA ROK 2017/2018

Pragnąc wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom oraz tendencjom na rynku studiów i pracy w tym roku jako nowość u nas proponujemy dwie klasy o profilu biologiczno-chemicznym, z których jedna obejmuje także matematykę na poziomie rozszerzonym. Czyli: biol-chem i biol-chem-mat. Ponadto na dwóch kierunkach z wiodącą matematyką pojawi się j. angielski na poziomie rozszerzonym. Atrakcyjną opcją może okazać się także profil humanistyczny, na którym nauczamy także j. angielskiego na poziomie rozszerzonym. Pierwszy krok to wybrać mądrze, w końcu DOBRĄ SZKOŁĘ MASZ POD NOSEM.


Zamierzenia rekrutacyjne Liceum Ogólnokształcacego im. Artura Grottgera w Grybowie na rok szkolny 2017/2018, przyjęte przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2016 roku.
Oznaczenie oddziału Proponowane przedmioty rozszerzone
1A j. polski
język angielski
historia
wiedza o społeczeństwie
1B matematyka
fizyka
język angielski
1C biologia
chemia
matematyka
1D biologia
chemia
1E matematyka
geografia
język angielski

Aktualny budynek szkoły

Wizualizacja nowej siedziby szkołyOferta na rok szkolny 2016/2017

Drodzy gimnazjaliści!Grybowskie Liceum zachęca do nauki w swoich murach.

Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie przedstawia Wam ofertę nauki na rok szkolny 2016/2017.

Oferta zawiera podstawowe dane dotyczące czterech klas pierwszych. Przedmioty rozszerzone realizowane będą od drugiej klasy – zgodnie z prawem oświatowym.

W ciągu pierwszego roku nauki wszystkie klasy pierwsze uczą się takich samych przedmiotów i w podobnym wymiarze godzin. Znaczy to, że są możliwe zmiany klas w trakcie nauki.

Dodatkowo pozostawiamy Wam decyzję, jakiego dodatkowego przedmiotu chcielibyście się uczyć na poziomie rozszerzonym, począwszy od drugiej klasy.

Zachęcamy do roztropnego wyboru klasy, bowiem Wasze decyzje mają istotne znaczenie dla dobrych wyników maturalnych i powodzenia na studiach wyższych.

Liceum w Grybowie to szkoła z niemal 100-letnią tradycją. Nasze mury opuściło już ponad 5000 Absolwentów. Wielu z nich w przeszłości i obecnie to znani ludzie nauki, sztuki, polityki czy wreszcie kierownicy instytucji społecznych.

Stan dzisiejszy Liceum stawia naszą szkołę w gronie najlepszych szkół w regionie. Świadczą o tym nie tylko bardzo dobre wyniki matury, ale też aktywność młodzieży w konkursach i zawodach sportowych, a przede wszystkim znaczący przyrost wiedzy mierzony tzw. Edukacyjną Wartością Dodaną /EWD/.

Z tego względu rokrocznie zajmujemy coraz wyższe miejsca w rankingach szkół - tym roku zajęliśmy w województwie małopolskim 44 miejsce, dystansując wiele liceów z Krakowa, Tarnowa czy Nowego Sącza. Gwarantujemy dobrą atmosferę do nauki i rozwijania zainteresowań, naukę jednozmianową /od 8.00 – 15.00/, a w niedalekiej przyszłości naukę w nowym i nowoczesnym budynku szkolnym.

Nie trać czasu na dojazdy – dobrą szkołę masz pod nosem!

O randze naszego Liceum świadczy też fakt, że jako jedna z nielicznych szkół w Polsce uczymy pod patronatem Politechniki Warszawskiej najlepszej uczelni technicznej w kraju.

Poza wszystkim warto uczyć się w Grybowie choćby z powodu oszczędności czasu, środków i sił strawionych na dojazdy np. do szkół nowosądeckich. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym dają się we znaki dojazdy, nauka na dwie zmiany, a przede wszystkim stracony czas, którego tak bardzo brakuje na naukę czy odpoczynek.

Tymczasem tuż obok, pod bokiem, mamy szkołę o takim samym lub nawet lepszym poziomie nauczania, z wysoko wykształconą kadrą /czterech nauczycieli z tytułami doktorskimi, większość nauczycieli to państwowi egzaminatorzy maturalni/ i przyjazną atmosferą. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym, a dojazdy z różnych okolic Grybowa są krótkie i dobrze zorganizowane.

Zachęcam zatem do nauki w grybowskim Liceum.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
Dr Kazimierz Solarz


Propozycje rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017

Oznaczenie oddziału Proponowane przedmioty rozszerzone Układ języków obcych Przedmioty do punktacji ze świadectwa
1A j. polski
historia
język angielski
angielski
francuski
język polski,
język obcy**
historia
wos
1B matematyka
fizyka
III przedmiot *
angielski
niemiecki
język polski,
język obcy**,
matematyka,
fizyka
1C biologia
chemia
(dod. godz. z matematyki)
angielski
niemiecki
język polski,
język obcy**,
biologia
chemia
1D matematyka
geografia
(dod. godz.
z j. angielskiego)
angielski
niemiecki
język polski,
język obcy**,
matematyka,
geografia
* - dodatkowy przedmiot rozszerzony uzgodniony z uczniami po I klasie
** - język obcy z wyższą oceną na świadectwie

Ustala się próg punktowy przyjęć: 100 pkt. Ilość uczniów w oddziale - 30.
Po roku nauki istnieje możliwość zmiany oddziału lub na wniosek uczniów zmiany przedmiotów rozszerzonych w klasie.

W klasie biologiczno-chemicznej /I C/ planuje się po 7 godz./tyg. biologii i chemii w 2 i 3 klasie.

Ważna wiadomość rekrutacyjna!!!
W przypadku mniejszej liczby kandydatów do klas: B /matematyka, fizyka/ i D /matematyka, geografia/ istnieje możliwość ich połączenia. W takim przypadku matematyka realizowana byłaby jako przedmiot wspólny, zaś fizyka i geografia w oddzielnych grupach.