Oferta
Oferta rekrutacyjna na rok szkolny 2020/2021

Oferta rekrutacyjna Liceum Ogólnokształcacego im. Artura Grottgera w Grybowie
na rok szkolny 2020/2021,

przyjęta przez Radę Pedagogiczną

Oznaczenie oddziału

Proponowane przedmioty rozszerzone

Nauczane języki obce

1A

j. polski
historia
wiedza o społeczeństwie

angielski
niemiecki

1B

matematyka
fizyka
język angielski

angielski
niemiecki

1C

biologia
chemia
język angielski

angielski
niemiecki

1D

matematyka
geografia
język angielski

angielski
niemiecki

1E

j. polski
biologia
język angielski

angielski
niemiecki

Dolny próg przyjęć wynosi 100 punktów.


Dalsza droga kształceniaOznaczenie oddziału Otwarta droga na studia:
1A Filologia polska; Historia; Pedagogika; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Edytorstwo; Ekonomia międzynarodowa; Finanse, bankowość, ubezpieczenia; Elektroniczne Przetwarzanie Informacji; Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach; Filozofia; Historia sztuki; Język polski; Kulturoznawstwo; Logopedia; Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną; Praca socjalna; Muzykologia; Bibliotekoznawstwo; Etyka; Administracja; Administracja samorządowa i fundusze europejskie; Administracja publiczna i służby państwowe; Archeologia; Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; Bankowość i rynki finansowe; Cyberbezpieczeństwo; Informatyka analityczna; Kognitywistyka; Bezpieczeństwo narodowe; Wiedza o Teatrze; Studia europejskie; Zarządzanie; i wiele innych
1B Matematyka; Fizyka; Infomatyka; Automatyka i Robotyka; Elektronika i Telekomunikacja; Astronomia; Ekonomia - Finanse, bankowość, ubezpieczenia; Ochrona środowiska; Elektroniczne Przetwarzanie Informacji; Biomatematyka; Bioinformatyka; Matematyka - Stosowana; Matematyka Komputerowa; Administracja;Analityka Medyczna; Archeologia; Architektura Informacji; Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi; Audiofonologia; Bezpieczeństwo narodowe; Bezpieczeństwo żywności; Biofizyka; Biologia - Biochemia; Biologia - Mikrobiologia; Biostatystyka; Biotechnologia; Chemia; Dietetyka; Dyplomacja; Filozofia; Pedagogika; Polityka Społeczna; Prawo własności intelektualnej i nowych mediów; Relacje międzykulturowe; Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia; Bioinżynieria zwierząt; Budownictwo; Edukacja techniczno-informatyczna; Geodezja i Kartografia; Grafika; Inżynieria Materiałowa i wiele innych
1C Bilogia; Chemia; Medycyna; Analityka Medyczna; Biomatematyka; Bioinformatyka; Biologia - Biochemia; Biologia - Mikrobiologia; Biostatystyka; Biotechnologia; Dietetyka; Ceramika; Ekonomia; Fizjoterapia; Inżynieria Biomedyczna; Inżynieria Materiałowa; Inżynieria Naftowa i Gazownicza; Inżynieria środowiska; Kierunki lekarskie; Metalurgia; Mikro i Nanotechnologie w Biofizyce; Mikroelektronika w technice i medycynie; Neurobiologia; Pielęgniarstwo; Psychologia; Ratownictwo Medyczne; Technologia Chemiczna i wiele innych
1D Geografia; Filologia angielska; Matematyka; Górnictwo i Geologia; Informatyka; Ekonomia; Archeologia; Automatyka i Robotyka; Geodezja i Kartografia; Budownictwo; Bezpieczeństwo narodowe; Ceramika; Chemia Budowlana; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Elektronika i Telekomunikacja; Elektrotechnika; Energetyka; Etnologia i Antropologia Kulturowa; Filozofia; Geoinformacja; Inżynieria Akustyczna; Inżynieria Materiałowa; Inżynieria Mechatroniczna; Inżynieria Naftowa i Gazownicza; Inżynieria środowiska; Metalurgia i wiele innych
1E Filologia polska; Bioologia; Pedagogika; Psychologia; Automatyka i robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; Administracja i polityka publiczna; Chemia budowlana; Administracja publiczna i służby państwowe; Analityka biznesowa; Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo; Bezpieczeństwo narodowe/publiczne; Biofizyka; Ceramika; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Edukacja techniczno-informatyczna; Edytorstwo; Ekonomia; Elektronika i telekomunikacja; Finanse, bankowość, ubezpieczenia; Elektroniczne Przetwarzanie Informacji; Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach; Filozofia; Filologia angielska; Geoinformatyka; Geologia; Kulturoznawstwo; Muzykologia; Grafika reklamowa i multimedia; Politologia; Inżynieria biomedyczna; Położnictwo; Psychokryminologia; Ratownictwo medyczne; Socjologia; Technologia chemiczna; Turystyka; Zarządzanie i wiele innych