Oferta

Oferta rekrutacyjna Liceum Ogólnokształcacego im. Artura Grottgera w Grybowie
na rok szkolny 2020/2021,

przyjęta przez Radę Pedagogiczną


Dalsza droga kształceniaOznaczenie oddziału Otwarta droga na studia:
1A Filologia polska; Historia; Pedagogika; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Edytorstwo; Ekonomia międzynarodowa; Finanse, bankowość, ubezpieczenia; Elektroniczne Przetwarzanie Informacji; Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach; Filozofia; Historia sztuki; Język polski; Kulturoznawstwo; Logopedia; Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną; Praca socjalna; Muzykologia; Bibliotekoznawstwo; Etyka; Administracja; Administracja samorządowa i fundusze europejskie; Administracja publiczna i służby państwowe; Archeologia; Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; Bankowość i rynki finansowe; Cyberbezpieczeństwo; Informatyka analityczna; Kognitywistyka; Bezpieczeństwo narodowe; Wiedza o Teatrze; Studia europejskie; Zarządzanie; i wiele innych
1B Matematyka; Fizyka; Infomatyka; Automatyka i Robotyka; Elektronika i Telekomunikacja; Astronomia; Ekonomia - Finanse, bankowość, ubezpieczenia; Ochrona środowiska; Elektroniczne Przetwarzanie Informacji; Biomatematyka; Bioinformatyka; Matematyka - Stosowana; Matematyka Komputerowa; Administracja;Analityka Medyczna; Archeologia; Architektura Informacji; Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi; Audiofonologia; Bezpieczeństwo narodowe; Bezpieczeństwo żywności; Biofizyka; Biologia - Biochemia; Biologia - Mikrobiologia; Biostatystyka; Biotechnologia; Chemia; Dietetyka; Dyplomacja; Filozofia; Pedagogika; Polityka Społeczna; Prawo własności intelektualnej i nowych mediów; Relacje międzykulturowe; Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia; Bioinżynieria zwierząt; Budownictwo; Edukacja techniczno-informatyczna; Geodezja i Kartografia; Grafika; Inżynieria Materiałowa i wiele innych
1C Bilogia; Chemia; Medycyna; Analityka Medyczna; Biomatematyka; Bioinformatyka; Biologia - Biochemia; Biologia - Mikrobiologia; Biostatystyka; Biotechnologia; Dietetyka; Ceramika; Ekonomia; Fizjoterapia; Inżynieria Biomedyczna; Inżynieria Materiałowa; Inżynieria Naftowa i Gazownicza; Inżynieria środowiska; Kierunki lekarskie; Metalurgia; Mikro i Nanotechnologie w Biofizyce; Mikroelektronika w technice i medycynie; Neurobiologia; Pielęgniarstwo; Psychologia; Ratownictwo Medyczne; Technologia Chemiczna i wiele innych
1D Geografia; Filologia angielska; Matematyka; Górnictwo i Geologia; Informatyka; Ekonomia; Archeologia; Automatyka i Robotyka; Geodezja i Kartografia; Budownictwo; Bezpieczeństwo narodowe; Ceramika; Chemia Budowlana; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Elektronika i Telekomunikacja; Elektrotechnika; Energetyka; Etnologia i Antropologia Kulturowa; Filozofia; Geoinformacja; Inżynieria Akustyczna; Inżynieria Materiałowa; Inżynieria Mechatroniczna; Inżynieria Naftowa i Gazownicza; Inżynieria środowiska; Metalurgia i wiele innych
1E Filologia polska; Bioologia; Pedagogika; Psychologia; Automatyka i robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; Administracja i polityka publiczna; Chemia budowlana; Administracja publiczna i służby państwowe; Analityka biznesowa; Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo; Bezpieczeństwo narodowe/publiczne; Biofizyka; Ceramika; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Edukacja techniczno-informatyczna; Edytorstwo; Ekonomia; Elektronika i telekomunikacja; Finanse, bankowość, ubezpieczenia; Elektroniczne Przetwarzanie Informacji; Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach; Filozofia; Filologia angielska; Geoinformatyka; Geologia; Kulturoznawstwo; Muzykologia; Grafika reklamowa i multimedia; Politologia; Inżynieria biomedyczna; Położnictwo; Psychokryminologia; Ratownictwo medyczne; Socjologia; Technologia chemiczna; Turystyka; Zarządzanie i wiele innych