Oferta

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcacego im. Artura Grottgera w Grybowie na rok szkolny 2021/2022 przyjęta przez Radę Pedagogiczną

Oznaczenie oddziału Proponowane przedmioty rozszerzone Nauczane języki obce
1 A język polski, historia, język angielski j. angielski, j. niemiecki
1 B grupa A matematyka, fizyka* , język angielski
grupa B matematyka, geografia** , język angielski
1 C biologia, chemia, język angielski

*fizyka rozszerzona - pierwsza część klasy, grupa 17. osób, będzie uczęszczała na zajęcia z fizyki rozszerzonej w wymiarze 2 godzin tygodniowo (8 godzin w cyklu nauczania)

**geografia rozszerzona - druga część klasy, grupa 17. osób, będzie uczęszczała na zajęcia z geografii rozszerzonej w wymiarze 2 godzin tygodniowo (8 godzin w cyklu nauczania)

Ulotka reklamowa 2021/2022

Dalsza droga kształcenia - perspektywy

Oznaczenie oddziału Otwarta droga na studia:

1 A

Filologia polska; Historia; Pedagogika; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Edytorstwo; Ekonomia międzynarodowa; Finanse, bankowość, ubezpieczenia; Elektroniczne Przetwarzanie Informacji; Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach; Filozofia; Historia sztuki; Język polski; Kulturoznawstwo; Logopedia; Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną; Praca socjalna; Muzykologia; Bibliotekoznawstwo; Etyka; Administracja; Administracja samorządowa i fundusze europejskie; Administracja publiczna i służby państwowe; Archeologia; Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; Bankowość i rynki finansowe; Cyberbezpieczeństwo; Informatyka analityczna; Kognitywistyka; Bezpieczeństwo narodowe; Wiedza o Teatrze; Studia europejskie; Zarządzanie
i wiele innych →

1 B

grupa A

Matematyka; Fizyka; Infomatyka; Automatyka i Robotyka; Elektronika i Telekomunikacja; Astronomia; Ekonomia - Finanse, bankowość, ubezpieczenia; Ochrona środowiska; Elektroniczne Przetwarzanie Informacji; Biomatematyka; Bioinformatyka; Matematyka - Stosowana; Matematyka Komputerowa; Administracja;Analityka Medyczna; Archeologia; Architektura Informacji; Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi; Audiofonologia; Bezpieczeństwo narodowe; Bezpieczeństwo żywności; Biofizyka; Biologia - Biochemia; Biologia - Mikrobiologia; Biostatystyka; Biotechnologia; Chemia; Dietetyka; Dyplomacja; Filozofia; Pedagogika; Polityka Społeczna; Prawo własności intelektualnej i nowych mediów; Relacje międzykulturowe; Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia; Bioinżynieria zwierząt; Budownictwo; Edukacja techniczno-informatyczna; Geodezja i Kartografia; Grafika; Inżynieria Materiałowa
i wiele innych →

1 B

grupa B

Geografia; Filologia angielska; Matematyka; Górnictwo i Geologia; Informatyka; Ekonomia; Archeologia; Automatyka i Robotyka; Geodezja i Kartografia; Budownictwo; Bezpieczeństwo narodowe; Ceramika; Chemia Budowlana; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Elektronika i Telekomunikacja; Elektrotechnika; Energetyka; Etnologia i Antropologia Kulturowa; Filozofia; Geoinformacja; Inżynieria Akustyczna; Inżynieria Materiałowa; Inżynieria Mechatroniczna; Inżynieria Naftowa i Gazownicza; Inżynieria środowiska; Metalurgia
i wiele innych →

1 C

Bilogia; Chemia; Medycyna; Analityka Medyczna; Biomatematyka; Bioinformatyka; Biologia - Biochemia; Biologia - Mikrobiologia; Biostatystyka; Biotechnologia; Dietetyka; Ceramika; Ekonomia; Fizjoterapia; Inżynieria Biomedyczna; Inżynieria Materiałowa; Inżynieria Naftowa i Gazownicza; Inżynieria środowiska; Kierunki lekarskie; Metalurgia; Mikro i Nanotechnologie w Biofizyce; Mikroelektronika w technice i medycynie; Neurobiologia; Pielęgniarstwo; Psychologia; Ratownictwo Medyczne; Technologia Chemiczna
i wiele innych →