Organizacja roku

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Pobierz →  Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Data Wydarzenie
3.09.2018 (poniedziałek) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2018/2019
13.09.2018 (czwartek)
godz. 14:50
Zebranie Rodziców klas I-szych
20.09.2018 (czwartek)
godz. 14:50
Zebranie Rodziców klas II i III
Szkolenie maturalne rodziców klas III
12.10.2018 (piątek) Dzień Edukacji Narodowej
12.11.2018 (poniedziałek) Święto Szkoły i Święto Niepodległości
Wg odrębnego harmonogramu Matura próbna
15.11.2018 (czwartek)
godz. 14:50
Wywiadówki śródokresowe klas III-ich
22.11.2018 (czwartek)
godz. 14:50
Wywiadówki śródokresowe klas I i II
19.12.2018 (środa) Półroczna konferencja klasyfikacyjna klas III
19.12.2018 (środa)
godz. 14:50
Wywiadówk półroczna dla klas III-ich
21.12.2018 Zakończenie I półrocza klas III-ich
23 - 31 grudnia 2018 Zimowa przerwa świąteczna
14.01.2019 - 27.01.2019 Ferie zimowe
31.01.2019 (czwartek)
godz. 14:00
Półroczna konferencja klasyfikacyjna klas I i II
31.01.2019 (czwartek)
godz. 15:00
Wywiadówki śródokresowe klas I i II
1.02.2019 (piątek) Zakończenie I-szego półrocza klas I i II
7.02.2019 (czwartek)
godz. 14:00
Konferencja półroczna RP
21.03.2019 (czwartek)
godz. 14:50
Wywiadówka śródokresowa klas III-ich.
Powiadomienie o ocenach i zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach III
11.04.2019 (czwartek)
godz. 14:50
Wywiadówki śródokresowe klas I i II
18.04.2019 - 23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2019 (środa) Konferencja klasyfikacyjna klas III-ich
26.04.2019 Zakończenie zajęć w klasach III-ich
EGZAMIN MATURALNY
6 - 23.05.2019 część pisemna - wg. harmonogramu CKE
6 - 25.05.2019 część ustna - wg. harmonogramu szkolnego
do 18.05.2019 Powiadomienie o ocenach i zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I i II
13.06.2019 (czwartek) Konferencja klasyfikacyjna klas I i II
19.06.2019 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2018/2019
22.06.2019 - 31.08.2019 Ferie letnie
Wg odrębnego harmonogramu Zadania rekrutacyjne
POPRAWKOWE EGZAMINY MATURALNE
20.08.2019 (wtorek)
godz. 9:00
część pisemna - wg. harmonogramu CKE
20.08.2019 - 21.08.2019 część ustna - wg. harmonogramu szkolnego
26.08.2019 (poniedziałek)
godz. 9:00
Egzaminy poprawkowe szkolne
27.08.2019 (wtorek)
godz. 10:00
Konferencja pedagogiczna inaugurująca nowy rok szkolny 2019/2020
02.09.2019 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2019/2020

Terminy oraz godziny w kalendarzu szkolnym mogą ulec zmianie tylko po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.

Grybów, wrzesień 2018 r.

Lekcje i przerwy

Lekcja Czas lekcji Długość przerwy po lekcji
1. 8.00 - 8.45 5 min
2. 8.50 - 9.35 5 min
3. 9.40 - 10.25 20 min
4. 10.45 - 11.30 5 min
5. 11.35 - 12.20 5 min
6. 12.25 - 13.10 5 min
7. 13.13 - 14.00 5 min
8. 14.05 - 14.50  

Lekcje skrócone

wg zasady: lekcje po 30 minut, długości przerw bez zmian

Lekcja Czas lekcji Długość przerwy po lekcji
1. 8.00 - 8.30 5 min
2. 8.35 - 9.05 5 min
3. 9.10 - 9.40 20 min
4. 10.00 - 10.30 5 min
5. 10.35 - 11.05 5 min
6. 11.10 - 11.40 5 min
7. 11.45 - 12.15 5 min
8. 12.20 - 12.50