Organizacja roku

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Data Wydarzenie
1.09.2021 (środa) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2021/2022
7.09.2021 (wtorek) 15:00 Zebranie Rodziców uczniów klas I
8.09.2021 (środa) 15:00 Zebranie Rodziców uczniów klas II oraz III po szkole podstawowej
9.09.2021 (czwartek) 15:00 Zebranie Rodziców uczniów klas III po gimnazjum - MATURALNYCH
14.10.2021 (czwartek) Dzień Edukacji Narodowej
10.11.2021 (środa) Święto Szkoły i Święto Niepodległości
Wg odrębnego harmonogramu Matury próbne
16.11.2021 (wtorek) 15:00 Wywiadówki śródokresowe dla klas III po gimnazjum - MATURALNYCH
30.11.2021 (wtorek) 15:00 Wywiadówki śródokresowe dla klas I-III po podstawówce
22.12.2021(środa) Półroczna konferencja klasyfikacyjna klas III po gimnazjum - MATURALNYCH
22.12.2021 (środa) Zakończenie pierwszego półrocza klas III po gimnazjum - MATURALNYCH
23-31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna
14.01.2022 (piątek) Półroczna konferencja klasyfikacyjna klas I-III po podstawówce
17-30.01.2022 Ferie zimowe
31.01.2022 (poniedziałek) Rozpoczęcie drugiego półrocza dla klas I-III po podstawówce
3.02.2022 (czwartek) 14:50 Konferencja półroczna
17.03.2022 (czwartek) Wywiadówki śródokresowe dla klas III po gimnazjum - MATURALNYCH
14-19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
25.04.2022 (poniedziałek) Wywiadówki śródokresowe dla klas I-III po podstawówce
27.04.2022 (środa) Konferencja klasyfikacyjna klas III po gimnazjum - MATURALNYCH
29.04.2022 Zakończenie zajęć w klasach III po gimnazjum - MATURALNYCH
4-20.05.2022 EGZAMIN MATURALNY część pisemna
do 20.05.2022 Powiadomienie o ocenach i zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I-III po podstawówce
21.06.2022 (wtorek) Konferencja klasyfikacyjna klas I-III po podstawówce
24.06.2022 (piątek) Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2021/2022
25.06-31.08.2021 Ferie letnie
5.07.2022 (wtorek) Ogłoszenie wyników matury 2022
Wg odrębnego harmonogramu Zadania rekrutacyjne
23.08.2022 (wtorek) 9:00 Egzaminy poprawkowe MATURALNE część pisemna
26.08.2022 (piątek) 9:00 Egzaminy poprawkowe szkolne
29.08.2022 (poniedziałek) 10:00 Konferencja pedagogiczna inaugurująca nowy rok szkolny 2022/2023
1.09.2022 (czwartek) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2022/2023

Terminy oraz godziny w kalendarzu szkolnym mogą ulec zmianie po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.

Grybów, wrzesień 2021 r.

-->

Lekcje i przerwy

Lekcja Czas lekcji Długość przerwy po lekcji
1. 8.00 - 8.45 5 min
2. 8.50 - 9.35 5 min
3. 9.40 - 10.25 20 min
4. 10.45 - 11.30 5 min
5. 11.35 - 12.20 5 min
6. 12.25 - 13.10 5 min
7. 13.15 - 14.00 5 min
8. 14.05 - 14.50  

Lekcje skrócone

wg zasady: lekcje po 30 minut, długości przerw bez zmian

Lekcja Czas lekcji Długość przerwy po lekcji
1. 8.00 - 8.30 5 min
2. 8.35 - 9.05 5 min
3. 9.10 - 9.40 20 min
4. 10.00 - 10.30 5 min
5. 10.35 - 11.05 5 min
6. 11.10 - 11.40 5 min
7. 11.45 - 12.15 5 min
8. 12.20 - 12.50