Organizacja roku

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Pobierz →  Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Data Wydarzenie
1. września 2020 (wtorek) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021
14.10.2020 (środa) Dzień Edukacji Narodowej
12.11.2020 (czwartek) Święto Szkoły i Święto Niepodległości
Wg odrębnego harmonogramu Matury próbne
22.12.2020 (wtorek) Półroczna konferencja klasyfikacyjna klas III-ich
22.12.2020 (wtorek) Zakończenie I półrocza klas III-ich
23-31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna
4.01.2021-17.01.2021 Ferie zimowe
27.01.2021 (środa)
godz. 13:50
Półroczna konferencja klasyfikacyjna klas I i II
29.01.2021 (piątek) Zakończenie I-szego półrocza klas I i II
4.02.2021 (czwartek)*
godz. 13:50*
Konferencja półroczna
1.04.2021-6.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
28.04.2021 (środa) Konferencja klasyfikacyjna klas III-ich
30.04.2021 Zakończenie zajęć w klasach III-ich
EGZAMIN MATURALNY
część pisemna 4.05.2021-19.05.2021
część ustna 7.05.2021-20.05.2021
do 21.05.2021 Powiadomienie o ocenach i zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I i II
23.06.2021 (środa) Konferencja klasyfikacyjna klas I i II
25.06.2021 (piątek) Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021
26.06.2021-31.08.2021 Ferie letnie
Wg odrębnego harmonogramu Zadania rekrutacyjne
POPRAWKOWE EGZAMINY MATURALNE
część pisemna 24.08.2021 (wtorek); 9:00
część ustna 23-24.08.2021
25.08.2021 (środa)
godz. 9:00
Egzaminy poprawkowe szkolne
26.08.2021 (czwartek)
godz. 10:00
Konferencja pedagogiczna inaugurująca nowy rok szkolny 2021/2022
1.09.2020 (środa) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2021/2022

*aktualizacja

Terminy dotyczące zebrań z rodzicami podawane będą na bieżąco poprzez stronę internetową szkoły a także poprzez uczniów.

Terminy oraz godziny w kalendarzu szkolnym mogą ulec zmianie po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.

Grybów, wrzesień 2020 r.

Lekcje i przerwy

Lekcja Czas lekcji Długość przerwy po lekcji
1. 8.00 - 8.45 5 min
2. 8.50 - 9.35 5 min
3. 9.40 - 10.25 20 min
4. 10.45 - 11.30 5 min
5. 11.35 - 12.20 5 min
6. 12.25 - 13.10 5 min
7. 13.15 - 14.00 5 min
8. 14.05 - 14.50  

Lekcje skrócone

wg zasady: lekcje po 30 minut, długości przerw bez zmian

Lekcja Czas lekcji Długość przerwy po lekcji
1. 8.00 - 8.30 5 min
2. 8.35 - 9.05 5 min
3. 9.10 - 9.40 20 min
4. 10.00 - 10.30 5 min
5. 10.35 - 11.05 5 min
6. 11.10 - 11.40 5 min
7. 11.45 - 12.15 5 min
8. 12.20 - 12.50