Organizacja roku

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Pobierz →  Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Data Wydarzenie
2.09.2019 (poniedziałek) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2019/2020
11.09.2019 (środa)
godz. 15:00
Zebranie Rodziców uczniów klas I-szych
19.09.2019 (czwartek)
godz. 15:00
Zebranie Rodziców uczniów klas II i III
Szkolenie maturalne rodziców uczniów klas III
11.10.2019 (piątek) Dzień Edukacji Narodowej
12.11.2019 (wtorek) Święto Szkoły i Święto Niepodległości
Wg odrębnego harmonogramu Matura próbna
14.11.2019 (czwartek)
godz. 15:00
Wywiadówki śródokresowe klas III-ich
20.11.2019 (środa)
godz. 15:00
Wywiadówki śródokresowe klas I i II
18.12.2019 (środa) Półroczna konferencja klasyfikacyjna klas III
18.12.2019 (środa)
godz. 15:00
Wywiadówk półroczna dla klas III-ich
20.12.2019 Zakończenie I półrocza klas III-ich
23 - 31 grudnia 2019 Zimowa przerwa świąteczna
22.01.2020 (środa)
godz. 14:00
Półroczna konferencja klasyfikacyjna klas I i II
22.01.2020 (środa)
godz. 15:00
Wywiadówki śródokresowe klas I i II
24.01.2019 (piątek) Zakończenie I-szego półrocza klas I i II
24.01.2019 (piątek)
godz. 15:00
Konferencja półroczna RP
27.01.2020 - 09.02.2020 Ferie zimowe
19.03.2020 (czwartek)
godz. 15:00
Wywiadówka śródokresowa klas III-ich.
Powiadomienie o ocenach i zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach III
09.04.2020 - 14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna
20.04.2020 (poniedizłaek)
godz. 15:00
Wywiadówki śródokresowe klas I i II
22.04.2020 (środa) Konferencja klasyfikacyjna klas III-ich
24.04.2020 Zakończenie zajęć w klasach III-ich
EGZAMIN MATURALNY
część pisemna - wg. harmonogramu CKE: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
część ustna - wg. harmonogramu szkolnego
do 14.05.2020 Powiadomienie o ocenach i zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I i II
24.06.2020 (środa) Konferencja klasyfikacyjna klas I i II
26.06.2020 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2019/2020
27.06.2020 - 31.08.2020 Ferie letnie
Wg odrębnego harmonogramu Zadania rekrutacyjne
POPRAWKOWE EGZAMINY MATURALNE
część pisemna - wg. harmonogramu CKE
część ustna - wg. harmonogramu szkolnego
26.08.2020 (środa)
godz. 9:00
Egzaminy poprawkowe szkolne
27.08.2020 (czwartek)
godz. 10:00
Konferencja pedagogiczna inaugurująca nowy rok szkolny 2020/2021
01.09.2020 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021

Terminy oraz godziny w kalendarzu szkolnym mogą ulec zmianie tylko po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.

Grybów, wrzesień 2019 r.

Lekcje i przerwy

Lekcja Czas lekcji Długość przerwy po lekcji
1. 8.00 - 8.45 5 min
2. 8.50 - 9.35 5 min
3. 9.40 - 10.25 20 min
4. 10.45 - 11.30 5 min
5. 11.35 - 12.20 5 min
6. 12.25 - 13.10 5 min
7. 13.13 - 14.00 5 min
8. 14.05 - 14.50  

Lekcje skrócone

wg zasady: lekcje po 30 minut, długości przerw bez zmian

Lekcja Czas lekcji Długość przerwy po lekcji
1. 8.00 - 8.30 5 min
2. 8.35 - 9.05 5 min
3. 9.10 - 9.40 20 min
4. 10.00 - 10.30 5 min
5. 10.35 - 11.05 5 min
6. 11.10 - 11.40 5 min
7. 11.45 - 12.15 5 min
8. 12.20 - 12.50