Organizacje szkolne

Samorząd Uczniowski

Wybory: 29.03.2021

Imię i nazwisko Klasa Funkcja
Kamila Hasior 2A PP przewodnicząca szkoły
Kamila Gromala 2B PG zastępca przewodniczącej
Grażyna Kmak 2A PG członek
Kacper Skraba 2B PP członek
Piotr Wojciechowski 1B członek

Ustępujący Samorząd 2020/2021

Imię i nazwisko Klasa Funkcja
Magdalena Witek 3B przewodnicząca szkoły
Jan Haluch 3B zastępca przewodniczącej
Weronika Łaś 3C skarbnik
Damian Durlak 3C sekretarz

Towarzystwo Wspierania Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera

twlo

Towarzystwo Wspierania Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie powstało w 1990 roku i kontynuuje działalność podobnego Towarzystwa sprzed II wojny, które było założycielem i właścicielem Gimnazjum Koedukacyjnego od 1919 roku do 1949, kiedy nastąpiło upaństwowienie szkoły.

Towarzystwo składa się z absolwentów liceum oraz nauczycieli i pracowników szkoły.

Aktualnie przewodniczącą TWLO jest pani mgr Eliza Fyda.

Działalność polega na gromadzeniu środków na potrzeby szkoły, czasem prowadzeniu działalności gospodarczej na ten cel i różnych akcji wspierających szkołę. Ścisły związek ze szkołą i Radą Rodziców owocuje w postaci realnej pomocy przy remontach szkoły i zakupie środków dydaktycznych, książek czy też w postaci tworzenia życzliwego klimatu wokół szkoły.

Zespół Muzyczny „Grottger Band”

Opiekunowie zespołu:
mgr Patrycja Zagórska, mgr Joanna Gruca

Zespół Muzyczny 'Grottger Band'

Grupa wspaniałych ludzi z Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie, czerpiących radość z muzyki i bawiących się nią

Data powstania zespołu: 21.11.2019 r.

Profil na INSTAGRAMIE: www.instagram.com/grottgerband/

Skład zespołu „Grottger Band” w 2020/2021 r.

Imię i nazwisko Klasa Instrument/Rola w zespole
Magdalena Witek 3B ukulele, wokal
koordynator, tel.: 794 073 230
Milena Baran 1C gitara elektryczna, wokal
Aleksandra Biel 2A pp ukulele, wokal
Damian Durlak 3C wokal
Kacper Gołyźniak 3A gitara elektryczna
Kamila Gromala 2B pg wokal
Kinga Gruca 3A wokal
Jan Haluch 3B puzon
Kamila Hasior 2C gitara, wokal
Artur Hotloś 2B pg wokal
Edyta Jantas 3B wokal
Szymon Kawa 3B gitara, wokal
Joanna Matuła 2C pp wokal
Marcelina Matuła 2D pp skrzypce, klarnet
tel. kontaktowy: 609 414 790
Anna Mędoń 3B wokal
Natalia Radzik 3B wokal
Joanna Romanek 2B pg klarnet
Wiktoria Sędzik 3B gitara
Beata Smoła 3B wokal
Dominika Smoła 2D pp skrzypce
Natalia Smoła 2B pg saksofon

Chór szkolny

Opiekun - dyrygent: mgr Eliza Fyda

Młodzi ludzie w naszej szkole wykazują wybitne uzdolnienia, oraz chęci rozwoju swoich możliwości wokalnych.

Odpowiedzią na nie może być udział w czterogłosowym, mieszanym chórze szkolnym.

Repertuar chóru skupia utwory świeckie oraz liturgiczne. Te drugie służą realizowaniu się uczniów w sferze duchowej, oraz uświetnianiu uroczystości szkolno-kościelnych.

Przesłuchania do chóru przeprowadzane są we wrześniu, wśród wszystkich uczniów klas pierwszych, spośród których wyłaniani są kandydaci do chóru.

Próby chóru odbywają się tuż po lekcjach, lub w godzinach popołudniowych.

Serdecznie zapraszam do realizowania się na tym polu.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Opiekun: ks. mgr Tomasz Rokosz

„Niezbędny środek formacji młodych stanowią organizacje i ruchy katolickie. Jest ich w Polsce coraz więcej. Ze szczególnym zadowoleniem powitałem Waszą - Drodzy bracia - decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które ma u nas tak bogatą i piękną tradycję.”

Jan Paweł II – Watykan, 12 stycznia 1993 – audiencja prywatna dla członków KSMu w Polsce.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest wspólnotą, która gromadzi młodych ludzi z naszego Liceum na wspólnej modlitwie, czuwaniach, rajdach, wycieczkach, koncertach i spotkaniach sportowych. Działamy przy parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie, która jest naszym zapleczem lokalowym i niejako "dobrym duchem".

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

W Polsce KSM działa od 1932 roku. Po II wojnie światowej władze komunistyczne brutalnie zabroniły spotkań i działalności widząc w tej organizacji element wrogi i niebezpieczny dla komunistycznego państwa. KSM, bowiem jako hasło i myśl przewodnią stara się pomagać Bogu i Ojczyźnie.

W Grybowskim Liceum Oddział KSMu założył w 1994 roku ówczesny katecheta tej szkoły ks. Krzysztof Czech. Przez kilka lat KSM prowadził nasz niezapomniany katecheta ks. mgr lic. Marcin KRĘPA a następnie ks. mgr Piotr Cichoń. Obecnie opiekunem KSM-u jest ks. mgr Tomasz Rokosz.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia nas, do wspólnej modlitwy, a może pozostania z nami na dłużej.

Pozdrawiamy wszystkich naszym zawołaniem:

Przez cnotę, naukę i pracę - służyć Bogu i Ojczyźnie! Gotów!