Organizacje szkolne

Samorząd szkolny

Opiekun Samorządu: dr Paweł Zięba

Wybory: marzec 2019 r.

Imię i nazwisko Klasa Funkcja
Piotr JACHOWICZ 2C przewodniczący
Weronika PRUSAK 2D zastępca przewodniczącego
Tadeusz KWOKA 2B skarbnik

Towarzystwo Wspierania Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera

twlo

Towarzystwo Wspierania Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie powstało w 1990 roku i kontynuuje działalność podobnego Towarzystwa sprzed II wojny, które było założycielem i właścicielem Gimnazjum Koedukacyjnego od 1919 roku do 1949, kiedy nastąpiło upaństwowienie szkoły.

Towarzystwo składa się z absolwentów liceum oraz nauczycieli i pracowników szkoły.

Aktualnie przewodniczącą TWLO jest pani mgr Eliza Fyda.

Działalność polega na gromadzeniu środków na potrzeby szkoły, czasem prowadzeniu działalności gospodarczej na ten cel i różnych akcji wspierających szkołę. Ścisły związek ze szkołą i Radą Rodziców owocuje w postaci realnej pomocy przy remontach szkoły i zakupie środków dydaktycznych, książek czy też w postaci tworzenia życzliwego klimatu wokół szkoły.

Uczniowski Klub Sportowy Grottger Grybów

Rys historyczny UKS Grottger Grybów

UKS Grottger Grybów został założony 22.VI.2002 r. i stanowił kontynuację działalności SKS "Olimpia". Inicjatorami powstania klubu mającego osobowość prawną byli nauczyciele wychowania fizycznego: mgr Antoni Czapliński i mgr Katarzyna Koszyk oraz nauczyciele i młodzież o zainteresowaniach sportowych widząca większe możliwości rozwoju sportu w szkole i w środowisku.

 • Pierwszy Zarząd Klubu:
  • Prezes: mgr Antoni Czapliński
  • Wiceprezes: mgr Jerzy Wróblewski
  • Sekretarz: mgr Katarzyna Koszyk
 • Po czteroletniej kadencji w 2006 r. dokonano wyboru nowych władz na okres czteroletni:
  • Prezes: mgr Dorota Brattig
  • Sekretarz: mgr Katarzyna Koszyk

Do czasu powstania UKS Grottger Grybów w szkole działał SKS "Olimpia", który został założony w styczniu 1973 r., a opiekunami byli nauczyciele wychowania fizycznego ówcześnie uczący: mgr Zofia Brattig, mgr Antoni Czapliński a po przejściu na emeryturę p. mgr Zofii Brattig - p. mgr Katarzyna Koszyk.

Informacje o sukcesach sportowych zostały opracowane od 1966 r.

Działalność klubu prowadzona była w sekcjach sportowych: piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki koszykowej, tenisa stołowego, sportów obronnych, strzelectwa sportowego, LA, biegów narciarskich i biathlonu z różnym nasileniem w różnych okresach.

Nauczyciele Wychowania Fizycznego

Okres pracy Imię i nazwisko
1928/29 Ignacy Czeczot
1929/30 - 1937/38 Władysław Kozieł
1929/30 - 1937/38 Bronisława Szczepaniec
1938/39 Ewa Fryś
1945 - 1954/55 mgr Aniela Boratyńska
1963/64 - 1968 Józef Gawryś
1951/52 - 1952/53 Jan Krok
1953/54 Adam Gawłowski
1954/55 Jan Krok
1951/52 - 1952/53 mgr Henryk Fiszer
1956/57 - 1971/72 mgr Kazimierz Bandyk
1963/64 - 1968 Danuta Zubek
1963/64 - 1968 Józef Adamczyk
1971/72 - 1992/93 mgr Zofia Brattig
1971/1972 mgr Antoni Ligęza
1990/91 mgr Dorota Broda
1990/91 mgr Stanisław Wanatowicz
1973/74 - 2008/2009 mgr Antoni Czapliński
1993/94 - aktualnie mgr Katarzyna Koszyk
2003/04 - aktualnie mgr Dorota Brattig
2006/07 - aktualnie mgr Paweł Sadłoń

Chór szkolny

Opiekun - dyrygent: mgr Eliza Fyda

Młodzi ludzie w naszej szkole wykazują wybitne uzdolnienia, oraz chęci rozwoju swoich możliwości wokalnych.

Odpowiedzią na nie może być udział w czterogłosowym, mieszanym chórze szkolnym.

Repertuar chóru skupia utwory świeckie oraz liturgiczne. Te drugie służą realizowaniu się uczniów w sferze duchowej, oraz uświetnianiu uroczystości szkolno-kościelnych.

Przesłuchania do chóru przeprowadzane są we wrześniu, wśród wszystkich uczniów klas pierwszych, spośród których wyłaniani są kandydaci do chóru.

Próby chóru odbywają się tuż po lekcjach, lub w godzinach popołudniowych.

Serdecznie zapraszam do realizowania się na tym polu.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Opiekun: ks. mgr Tomasz Rokosz

„Niezbędny środek formacji młodych stanowią organizacje i ruchy katolickie. Jest ich w Polsce coraz więcej. Ze szczególnym zadowoleniem powitałem Waszą - Drodzy bracia - decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które ma u nas tak bogatą i piękną tradycję.”

Jan Paweł II – Watykan, 12 stycznia 1993 – audiencja prywatna dla członków KSMu w Polsce.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest wspólnotą, która gromadzi młodych ludzi z naszego Liceum na wspólnej modlitwie, czuwaniach, rajdach, wycieczkach, koncertach i spotkaniach sportowych. Działamy przy parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie, która jest naszym zapleczem lokalowym i niejako "dobrym duchem".

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

W Polsce KSM działa od 1932 roku. Po II wojnie światowej władze komunistyczne brutalnie zabroniły spotkań i działalności widząc w tej organizacji element wrogi i niebezpieczny dla komunistycznego państwa. KSM, bowiem jako hasło i myśl przewodnią stara się pomagać Bogu i Ojczyźnie.

W Grybowskim Liceum Oddział KSMu założył w 1994 roku ówczesny katecheta tej szkoły ks. Krzysztof Czech. Przez kilka lat KSM prowadził nasz niezapomniany katecheta ks. mgr lic. Marcin KRĘPA a następnie ks. mgr Piotr Cichoń. Obecnie opiekunem KSM-u jest ks. mgr Tomasz Rokosz.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia nas, do wspólnej modlitwy, a może pozostania z nami na dłużej.

Pozdrawiamy wszystkich naszym zawołaniem:

Przez cnotę, naukę i pracę - służyć Bogu i Ojczyźnie! Gotów!