Kadra pedagogiczna

DyrekcjaNauczycieleWychowawcy

Dyrekcja

Dyrektor: dr Tomasz Walicki

Od 1 września 2016 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.
Od 2004 roku związany z Liceum w Grybowie, gdzie naucza języka niemieckiego. Tomasz Walicki jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa niemieckojęzycznego. W 2010 roku odbył pobyt badawczy oraz kwerendę w Wolnym Uniwersytecie (Freie Universität) w Instytucie Filologii germańskiej i niderlandzkiej w Berlinie. Zainteresowania naukowe Tomasza Walickiego obejmują literaturoznawstwo, historię literatury niemieckiej, literaturę powojenną- a w szczególności literaturę NRD-owską. Tomasz Walicki jest autorem kliku publikacji naukowych oraz uczestnikiem konferencji w kraju i zagranicą. W ramach studiów doktoranckich prowadził zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego-pisanie, konwersacje, gramatyka praktyczna, podręcznik, fonetyka w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W roku akademickim 2014/2015 był wykładowcą języka niemieckiego w instytucie neofilologii w PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

W maju 2012 roku brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Sintrze-Portugalia pt.: „e-education – Social and Technological Aspects’”, zorganizowanej przez „eco MEDIA europe. Europaen Comenius Network z Austrii.

W 2013 roku wygłosił referat pt.: „Poszukiwanie nowego języka po 1989r. Christa Wolf: Was bleibt; Assoziationen in Blau podczas międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji Język i jego wyzwania. Język w kulturze, kultura w języku-Nowe Horyzonty” w PWSZ w Nowym Sączu.

W 2013 roku opublikował artykuł pt.: „Rolle und Status des Autors in der DDR” w „Neophilologica Sandeciensia 7. Język-Literatura-Filozofia“.
W 2013 roku dr Tomasz Walicki uczestniczył w Wolfsbergu w Austrii w międzynarodowej konferencji pt. „Raising the standards of apprenticeship and vocational schools in Europe”.
Tomasz Walicki ogłosił także publikacje naukowe z zakresu literaturoznawstwa niemieckiego, które ukazały się w lubelskich materiałach Neofilologicznych w 2008 (Entfremdung und Verfolgung als Motive Christoph Heins Romans Horns Ende” i w 2010 roku (Jenny Erpenbeck: Wörterbuch).

Oprócz działalności dydaktyczno-naukowej Tomasz Walicki zajmuje się również od 2011 roku organizowaniem i koordynowaniem staży oraz praktyk zagranicznych w Niemczech oraz w Austrii w ramach programu Erasmus plus.

Wicedyrektor: mgr Jerzy Wróblewski

Studiował fizykę na WSP w Rzeszowie. Dodatkowo – studia podyplomowe z informatyki.

Państwowy egzaminator maturalny z fizyki.

Od 2003 roku wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.

Nauczyciele w roku szkolnym 2018/2019

Nauczyciel Nauczane przedmioty / funkcje
mgr Dorota Brattig wychowanie fizyczne
mgr Urszula Dębska biblioteka
mgr Eliza Fyda j. angielski
mgr Justyna Gaida fizyka
mgr Grzegorz Janik j. angielski
mgr Katarzyna Koszyk-Niepsuj wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Kowal j. polski, wiedza o kulturze
mgr Halina Krok matematyka
mgr Stanisława Krok j. niemiecki
mgr Joanna Migacz matematyka
mgr Dorota Obrzut matematyka, informatyka, przedsiębiorczość
mgr Elżbieta Orłowicz-Kmak historia, wiedza o społeczeństwie
dr Waldemar Pasiut historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Kamil Pazgan j. angielski
mgr Karol Pękala geografia, przedsiębiorczość,
ekonomia w praktyce
mgr Wioletta Przepiórka j. francuski, biblioteka
mgr Maria Ptak biologia
mgr inż. Wiesław Radzik edukacja dla bezpieczeństwa
ks. mgr Tomasz Rokosz religia
mgr Paweł Sadłoń wychowanie fizyczne
mgr Agata Siwiak chemia, przyroda
dr Tomasz Walicki dyrektor, j. niemiecki
mgr Anna Wojtas j. polski
mgr Jerzy Wróblewski wicedyrektor, fizyka
mgr Patrycja Zagórska pedagog
dr Paweł Zięba j. polski

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/2019

Nauczyciel wychowawca Klasa
mgr Małgorzata Kowal I A
mgr Anna Wojtas I B
dr Paweł Zięba I C
mgr Elżbieta Orłowicz-Kmak II A
mgr Joanna Migacz II B
mgr Agata Siwiak II C
mgr Halina Krok II D
mgr Katarzyna Koszyk-Niepsuj III A
mgr Dorota Brattig III B
mgr Paweł Sadłoń III C