Organizacje szkolne

Samorząd szkolny

Opiekun Samorządu: dr Paweł Zięba

Wybory: marzec 2019 r.

Imię i nazwisko Klasa Funkcja
Piotr JACHOWICZ 2C przewodniczący
Weronika PRUSAK 2D zastępca przewodniczącego
Tadeusz KWOKA 2B skarbnik
Towarzystwo Wspierania Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera

Towarzystwo Wspierania Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie powstało w 1990 roku i kontynuuje działalność podobnego Towarzystwa sprzed II wojny, które było założycielem i właścicielem Gimnazjum Koedukacyjnego od 1919 roku do 1949, kiedy nastąpiło upaństwowienie szkoły.

Towarzystwo składa się z absolwentów liceum oraz nauczycieli i pracowników szkoły.

Aktualnie przewodniczącą TWLO jest pani mgr Eliza Fyda.

Działalność polega na gromadzeniu środków na potrzeby szkoły, czasem prowadzeniu działalności gospodarczej na ten cel i różnych akcji wspierających szkołę.
Ścisły związek ze szkołą i Radą Rodziców owocuje w postaci realnej pomocy przy remontach szkoły i zakupie środków dydaktycznych, książek czy też w postaci tworzenia życzliwego klimatu wokół szkoły.

Uczniowski Klub Sportowy Grottger Grybów

Rys historyczny UKS Grottger Grybów

UKS Grottger Grybów został założony 22.VI.2002 r. i stanowił kontynuację działalności SKS „Olimpia”. Inicjatorami powstania klubu mającego osobowość prawną byli nauczyciele wychowania fizycznego: mgr Antoni Czapliński i mgr Katarzyna Koszyk oraz nauczyciele i młodzież o zainteresowaniach sportowych widząca większe możliwości rozwoju sportu w szkole i w środowisku.

 • Pierwszy Zarząd Klubu:
  • Prezes: mgr Antoni Czapliński
  • Wiceprezes: mgr Jerzy Wróblewski
  • Sekretarz: mgr Katarzyna Koszyk
 • Po czteroletniej kadencji w 2006 r. dokonano wyboru nowych władz na okres czteroletni:
  • Prezes: mgr Dorota Brattig
  • Sekretarz: mgr Katarzyna Koszyk

Do czasu powstania UKS Grottger Grybów w szkole działał SKS „Olimpia”, który został założony w styczniu 1973 r., a opiekunami byli nauczyciele wychowania fizycznego ówcześnie uczący: mgr Zofia Brattig, mgr Antoni Czapliński a po przejściu na emeryturę p. mgr Zofii Brattig – p. mgr Katarzyna Koszyk.

Informacje o sukcesach sportowych zostały opracowane od 1966 r.

Działalność klubu prowadzona była w sekcjach sportowych: piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki koszykowej, tenisa stołowego, sportów obronnych, strzelectwa sportowego, LA, biegów narciarskich i biathlonu z różnym nasileniem w różnych okresach.

Nauczyciele Wychowania Fizycznego

Okres pracy Imię i nazwisko
1928/29 Ignacy Czeczot
1929/30 – 1937/38 Władysław Kozieł
1929/30 – 1937/38 Bronisława Szczepaniec
1938/39 Ewa Fryś
1945 – 1954/55 mgr Aniela Boratyńska
1963/64 – 1968 Józef Gawryś
1951/52 – 1952/53 Jan Krok
1953/54 Adam Gawłowski
1954/55 Jan Krok
1951/52 – 1952/53 mgr Henryk Fiszer
1956/57 – 1971/72 mgr Kazimierz Bandyk
1963/64 – 1968 Danuta Zubek
1963/64 – 1968 Józef Adamczyk
1971/72 – 1992/93 mgr Zofia Brattig
1971/1972 mgr Antoni Ligęza
1990/91 mgr Dorota Broda
1990/91 mgr Stanisław Wanatowicz
1973/74 – 2008/2009 mgr Antoni Czapliński
1993/94 – aktualnie mgr Katarzyna Koszyk
2003/04 – aktualnie mgr Dorota Brattig
2006/07 – aktualnie mgr Paweł Sadłoń
Chór szkolny

Opiekun – dyrygent: mgr Eliza Fyda

 

Młodzi ludzie w naszej szkole wykazują wybitne uzdolnienia, oraz chęci rozwoju swoich możliwości wokalnych.

Odpowiedzią na nie może być udział w czterogłosowym, mieszanym chórze szkolnym.

Repertuar chóru skupia utwory świeckie oraz liturgiczne. Te drugie służą realizowaniu się uczniów w sferze duchowej, oraz uświetnianiu uroczystości szkolno-kościelnych.

Przesłuchania do chóru przeprowadzane są we wrześniu, wśród wszystkich uczniów klas pierwszych, spośród których wyłaniani są kandydaci do chóru.

Próby chóru odbywają się tuż po lekcjach, lub w godzinach popołudniowych.

Serdecznie zapraszam do realizowania się na tym polu.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Opiekun: ks. mgr Tomasz Rokosz

„Niezbędny środek formacji młodych stanowią organizacje i ruchy katolickie. Jest ich w Polsce coraz więcej. Ze szczególnym zadowoleniem powitałem Waszą – Drodzy bracia – decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które ma u nas tak bogatą i piękną tradycję.”

Jan Paweł II – Watykan, 12 stycznia 1993 – audiencja prywatna dla członków KSMu w Polsce.

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest wspólnotą, która gromadzi młodych ludzi z naszego Liceum na wspólnej modlitwie, czuwaniach, rajdach, wycieczkach, koncertach i spotkaniach sportowych. Działamy przy parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie, która jest naszym zapleczem lokalowym i niejako „dobrym duchem”.

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

W Polsce KSM działa od 1932 roku. Po II wojnie światowej władze komunistyczne brutalnie zabroniły spotkań i działalności widząc w tej organizacji element wrogi i niebezpieczny dla komunistycznego państwa. KSM, bowiem jako hasło i myśl przewodnią stara się pomagać Bogu i Ojczyźnie.

W Grybowskim Liceum Oddział KSMu założył w 1994 roku ówczesny katecheta tej szkoły ks. Krzysztof Czech. Przez kilka lat KSM prowadził nasz niezapomniany katecheta ks. mgr lic. Marcin KRĘPA a następnie ks. mgr Piotr Cichoń. Obecnie opiekunem KSM-u jest ks. mgr Tomasz Rokosz.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia nas, do wspólnej modlitwy, a może pozostania z nami na dłużej.

Pozdrawiamy wszystkich naszym zawołaniem:

Przez cnotę, naukę i pracę – służyć Bogu i Ojczyźnie! Gotów!