Click to listen highlighted text!

Konkurs „Stroik Bożonarodzeniowy”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na „STROIK BOŻONARODZENIOWY”
 
REGULAMIN KONKURSU:
Tworzenie stroików w czasie Świąt Bożego Narodzenia to piękny zwyczaj przekazywany z pokolenia na pokolenie. Poprzez konkurs pragniemy, aby obyczaj ten stał się narzędziem popularyzowania sztuki ludowej oraz kultywowania tradycji jako formy wyrazu artystycznego uczniów naszej szkoły i ich rodziców.
 
Temat konkursu: „ Stroik Bożonarodzeniowy”- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w rodzinie i naszej szkole.
Organizator konkursu: Biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie.
Podpisane stroiki należy składać w bibliotece szkolnej od 14.12.2023 do 20.12.2023.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 21.12.2023.
Biblioteka zastrzega sobie prawa do wykorzystania prac w celu dekoracji szkoły.
 
Cele konkursu:
 • Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych.
 • Zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji.
 • Kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na pokolenie.
 • Pokazanie w atrakcyjny sposób walorów kulturowych naszej gminy.
 • Doskonalenie umiejętności twórczych.
 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych.
 • Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy.
 • Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa.
Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.
 
Technika wykonania:
Stroik może być wykonany dowolną techniką.
Prace zostaną ocenione poprzez komisję powołaną przez organizatora. Decyzja jury o nagrodach jest ostateczna i nieodwołalna.
 
Jury będzie oceniało stroik według następujących kryteriów:
 1. Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.
 2. Dobór i wykorzystanie materiałów.
 3. Wkład pracy.
 4. Estetyka pracy.
 5. Walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki).
Czekamy na Wasze prace 
Skip to content Click to listen highlighted text!