Projekty

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

Beneficjent projektu:   Powiat Nowosądecki
Realizator projektu:   Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Okres realizacji projektu:   od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku
Wartość projektu:   267 798,13 zł, w tym:
   
 • dofinansowanie 254 408,22 zł
 • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 13 389,91 zł

Cel projektu:
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw na rynku pracy u 180 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku.

Pliki do pobrania /pdf/
    Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
    formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – IV edycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

Beneficjent projektu:   Powiat Nowosądecki
Realizator projektu:   Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Okres realizacji projektu:   od 01.09.2019 roku do 31.07.2020 roku
Wartość projektu:   309 269,75 zł, w tym:
   
 • dofinansowanie 293 806,26 zł
 • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 15 463,49 zł

Cel projektu:
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2019 roku do 31.07.2020 roku.

Projekt pn. "Małopolskie Talenty – III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych

Beneficjent projektu:   Powiat Nowosądecki
Realizator projektu:   Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Okres realizacji projektu:   od 01.04.2019 roku do 31.08.2020 roku
Wartość projektu:   249 045,00 zł, w tym:
   
 • dofinansowanie 236 592,75 zł
 • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 12 452,25 zł

Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienia kompetencji kluczowych przedmiotowych: języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kompetencji społecznych dla 88 uczniów liceów ogólnokształcących w Grybowie i Starym Sączu poprzez utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Biuro Projektu „Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki” mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz i w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33, 33-300 Nowy Sącz.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Pliki do pobrania poniżej lub na stronie Powiatu Nowosądeckiego pod poniższym linkiem:
→ Małopolskie Talenty III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki

Dokumenty
    Regulamin rekrutacji
    Regulamin rekrutacji - aneks
    Regulamin uczestnictwa
    Formularz rekrutacyjny

Austria 2018 - 2019

ERASMUS +

ERASMUS+ KA1 MOBILITY PROGRAMME (2014-2020)

Tytuł Projektu: “Europejska praktyka gastronomiczna w Austrii z systemem ECVET gwarantem podniesienia kompetencji zawodowych i społecznych”

Projekt Nummer: Nr. 2018-1-PL01-KA102-048057

20160513_095337Od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku, realizowany był projekt „Europejska praktyka gastronomiczna w Austrii z systemem ECVET gwarantem podniesienia kompetencji zawodowych i społecznych” 2018-1-PL01-KA102-048057. Projekt został przygotowany dla 23 osób/uczestników, którzy zgodnie z założeniami odbyli staż w przedsiębiorstwach w Austrii. Wszystkie działania projektowe realizowane były ze środków Programu Erasmus plus sektora Kształcenie i Szkolenia zawodowe. Partnerem w projekcie była instytucja z Austrii Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich (BVÖ).

20160513_095337Projekt w ramach programu Erasmus plus osiągnął następujące cele:

 1. 23 uczniów uzyskało nowe, zawodowe i teoretyczne wiadomości, kwalifikacje, które następnie instytucja wysyłająca oraz przyjmująca poddała ocenie i uznała je.
  20160513_095337
 1. Wsparte zostały możliwości i predyspozycji uczniów kształcących się w dziedzinie gastronomii, poprzez praktyki w odpowiednich austriackich zakładach, firmach, przedsiębiorstwach i możliwości osiągnięcia, przez uczących, korzyści i wpływów zarówno w teraźniejszości jak i w przyszłości
 1. Zaktywizowani zostali, uczniowie zdolni ale pochodzący z biednych rodzin, w celu – chociażby- zapobieganiu ich wykluczeniu
  20160513_095337
 1. Wsparte zostały, wśród uczniów- szeroko pojęte, kreatywne sposoby myślenia, jak i również budowy pozytywnego nastawienia do systematycznego, ciągłego, zawodowego i osobistego rozwoju
 1. Projekt ukazał praktykantom dobre zrozumienie istoty i ważności postawy kreatywności i innowacji. Mobilność zagraniczna pokazała także wszystkim praktykantom, jak ważne są innowacyjne pomysły, szczególnie, w małych i średnich przedsiębiorstwach, po to aby móc zrozumieć stawiane oczekiwania przez pracodawców w czasie poszukiwania pracy zawodowej.
  20160513_095337
 1. Projekt przyczynił się do poszerzenia i pogłębienia zawodowych kwalifikacji oraz osobistych kompetencji, dzięki finansowanemu wsparciu ze środków programu Erasmus plus.
 1. Poszerzona i wzmocniona została współpraca pomiędzy instytucjami kształcącymi a małymi, średnimi zakładami oraz partnerami socjalnymi, tak aby osiągnąć wspólny cel, wykształcić na jak najwyższym poziomie przyszłego pracownika gastronomicznego
  20160513_095337
 1. Osiągnięta została ocena nabytych podczas stażu za granicą ( Austria) dodatkowych kwalifikacji zawodowych, która dała uczestnikom większą szansę na znalezienie pracy w branży gastronomicznej.
 1. Przekazana została i rozpropagowana wśród uczestników projektu, idea wsparcia dzięki środkom programu Erasmus plus w dziedzinie kształcenia i szkolenia młodzieży i który działa m.in. na rzecz przeprowadzania mobilność młodzieży, w celu nabycia przez nich jak najwyższych i najlepszych kwalifikacji, umiejętności zawodowych, aby w przyszłości procentowało to w znalezieniu przez uczących się pracy, co z kolei będzie wiązało się ze zmniejszaniem bezrobocia wśród młodych osób.
  20160513_095337
 1. Została osiągnięta poprawa wśród młodzieży językowych oraz kulturowych wiadomości dzięki międzykulturowości w czasie trwania stażu.

Zagraniczny staż był dla młodzieży nie tylko szansą na zdobycie wymaganego na polskim rynku pracy doświadczenia, ale także okazją do nabycia nowych umiejętności, podróżowania i odkrywania nowych miejsc. Uczestnicy poznali kulturę i zwyczaje panujące w Austrii, zawarli nowe znajomości i nawiązali kontakty z pracodawcami austriackimi, a także nauczyli radzić sobie w nowym środowisku.

20160513_095337Kraj partnerski dał się poznać uczestnikom praktyk jako kraj z malowniczymi krajobrazami, z uśmiechniętymi, rozmownymi i życzliwymi mieszkańcami, którzy kochają dobre jedzenie i z wielką pieczołowitością kultywują swoją tradycję, przekazując ją następnym pokoleniom.

Austria maj 2016

ERASMUS +

ERASMUS+ KA1 MOBILITY PROGRAMME (2014-2020)

Tytuł Projektu: “New skills for better life”

Projekt Nummer: Nr. 2015-3-AT02-KA105-001367
Uczestnicy projektu młodzieżowego z 6 europejskich państw.

Wyjazd do Austrii w ramach projektu „New skills for better life“

20160513_095337W dniach 09.05-15.05.2016, 10 uczniów z naszego Liceum wzięło udział w europejskim projekcie pt. „New skills for better life“ w ramach programu „Erasmus plus“ w Austrii (Karyntia). Koordynatorem projektu był nauczyciel języka niemieckiego dr Tomasz Walicki, który zoorganizował pobyt dla uczniów w Austrii we współpracy z Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich GmbH.

Łącznie w projekcie uczestniczyło 54 uczniów oraz 8 nauczycieli z 6 krajów – Polski, Austrii, Niemiec, Łotwy, Turcji i Litwy

7-dniowy pobyt w Austrii składał się z dwóch części- pierwsza część pobytu polegała na zaznajomieniu się z metodami obowiązującymi w zakładach pracy, w których uczniowie mogli poznać specyfikę panującą w przedsiębiorstwach austriackich. Ostatnie dwa dni pobytu w Austrii były czasem kulturoznawczym, w czasie którym młodzież zwiedziła rozwinięty turystyczno i gospodarczo region (Bundesland) Karyntia (Kärnten). Uczniowie oprócz Klagenfurt- stolicy Karyntii- zwiedzili także pierwszą stolice tego regionu St. Veit a także Villach i Reifnitz. W ostatnim dniu pobytu w Austrii zwiedziliśmy Wiedeń z głównymi jego zabytkami m.in.: Stephansdom (Katedra Św. Szczepana), Hofburg, Belweder, Parlament. W trakcie realizacji projektu „New skills for better life“ nasi uczniowie mieli możliwość wymiany doświadczeń i poglądów z rówieśnikami z pozostałych pięciu krajów a także mieli okazję do zawarcia nowych znajomości. Ogromnie cieszy fakt, iż uczniowie przez cały okres pobytu w Austrii musieli - w praktyce - posługiwać się językiem angielskim i niemieckim.

Za całość przedsięwzięcia odpowiedzialna była instytucja z Austrii BVÖ Bildungsberatung und Vermittlungsagentur GmbH. Po uroczystym otwarciu i po wspólnym poznaniu się, rozpoczęliśmy dyskusję w podziale na kilka grup. Temat paneli dyskusyjnych brzmiał „ Odpowiednie branże zawodowe w moim kraju ojczystym“ Głównym celem projektu było:

 • Wprowadzenie i ukierunkowanie młodych ludzi na rynek pracy w Europie, zrozumienie pojęcia sukces zawodowy, a także wytworzenie modelu jak zdobyć wymarzony zawód.
 • Pogłębienie wiedzy na temat innych krajów, poznanie zwyczajów i obyczajów panujących w innych kulturach.
 • Poszerzenie kompetencji językowych, w szcególności język niemiecki oraz jezyk angielski
 • Zyskanie kompetencji kluczowych dzieki programowi „ Jugend in Aktion“, które są bardzo ważne dla młodych ludzi.
 • Wymiana międzykulturowych i religijnych doswiadczeń, dzięki uczestnictwu w projekcie 6 krajów- Austri, Niemiec, Polski, Turcji, Łotwy oraz Litwy. Umocnienie wspólnych wartości takich jak: wolnośc słowa, poszanowanie innych, tolerancja.


Poniżej przedstawiamy wypowiedzi uczniów na temat projektu “New skills for better life”oraz na temat pobytu w Austrii.

Joanna Krok

Joanna Krok”Udział w projekcie” Erasmus” w Austrii był niesamowitym przeżyciem. Prawdziwa szkoła życia. Idee i jego cele pokazują, że praca jest bardzo ważna i osoby, które wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych nie są tam na wakacjach. Pobyt w nowym kraju daje wiele możliwości na rozwój osobisty, pozwala poznać kulturę, obyczaje danego kraju, ułatwia naukę języka, uczy samodzielności i odpowiedzialności, a także dodaje pewności siebie i pomaga nawiązywać nowe znajomości, a wszystko to w niezwykle miłej i życzliwej atmosferze. Wspólna integracja z ludźmi z innych państw, dużo śmiechu, ciekawy plan wycieczki sprawiły, że nie było miejsca na nudę. Chciałabym serdecznie podziękować panu Tomaszowi Walickiemu za możliwość uczestnictwa w tym projekcie, za zaangażowanie, poświęcony czas, dobre rady. Cieszę się, że uczniowie naszego LO mają szanse zrobić krok do przodu w swojej edukacji, świetnie się przy tym bawiąc.”

Dominika Krok

Dominika Krok”Projekt „ New skills for better life”, w którym miałam okazję uczestniczyć łączył przyjemne z pożytecznym. Trzy dni pracy w nowym, innym środowisku wśród obcokrajowców były dla mnie wyzwaniem. Jednak myślę, że to w pewien sposób pozwoliło mi otworzyć się na to co dotąd nieznane. Dwa dni przeznaczone były na zwiedzanie. Mogliśmy zobaczyć wiele ciekawych miejsc, pojechaliśmy między innymi do Wiednia. Pobyt w Austrii pokazał mi również na jakim poziomie są moje umiejętności językowe. Cieszę się, że mogłam poznać nowych ludzi, i spędzić z nimi ten czas.”

Gosia Radzik

Gosia Radzik”Wyjazd do Austrii był dla mnie ogromnym wyzwaniem i doświadczeniem. Podczas projektu poznałam wiele sympatycznych i otwartych osób, pochodzących z różnych krajów takich jak Turcja, Austria, Litwa, Łotwa i Niemcy. Trzydniowa praca w grupach pozwoliła nam udoskonalić swoje możliwości komunikacyjno-językowe oraz nabyć nowych umiejętności związanych z pracą za granicą. Ponadto będąc w Austrii mogliśmy zobaczyć wiele wspaniałych miejsc takich jak Karyntia i Wiedeń. Tydzień spędzony na tym wyjeździe wzbogacił nas o nowe doświadczenia, przyjaźnie oraz piękne wspomnienia. Te ciekawe doświadczenia związane z poznawaniem nowego kraju, języka i umiejętności zawdzięczamy panu Tomaszowi Walickiemu oraz projektowi ERASMUS+. :)”

Grzegorz Chmura

Grzegorz Chmura”Podczas pierwszych 3 dni pracowałem w kuchni jako typowy kuchcik „przynieś, podaj, pozamiataj, umyj” w hotelu Prechtlhof w Althofen razem z Lukasem z Niemiec i Bogdanem z Litwy. Praca nie była ciężka , a jej jedynym mankamentem było gorąco i zaduch panujące w kuchni. Jednakże gdy tylko wyszło się na zewnątrz i spojrzało no krajobraz od razu zapominało się o zmęczeniu. Lasy, wysokie góry z bielącym się na szczytach śniegiem dookoła, a także ciasne brukowane uliczki Althofen i średniowieczny kościół górujący nad miastem – niezapomniane.
Następne dni spędziliśmy na wycieczkach do Klagenfurtu i Wiednia. Osobiście bardziej podobał mi się Wiedeń, gdzie na każdym kroku jest coś ciekawego do obejrzenia: Opera Wiedeńska, Katedra św. Szczepana, Ratusz czy Muzeum Historii Naturalnej. Jednakże nie mieliśmy zbyt wiele czasu na zwiedzanie, więc już zdecydowałem, że w przyszłości zamierzam jeszcze tam wrócić. Poznałem tam wiele ciekawych osób z Litwy, Łotwy, Niemiec, Austrii. Niesamowite było to, że mimo różnic między naszymi narodami, kulturami, zwyczajami to świetnie potrafiliśmy się ze sobą dogadać, razem współpracować. Było to ciekawe doświadczenie w moim życiu i gdybym miał wybierać jeszcze raz czy chcę tam pojechać, nie wahałbym się ani chwili.”

Kasia Biel

Kasia Biel”Pobyt w Austrii to czas spędzony w miłej atmosferze, ze wspaniałymi ludźmi gdzie nie było mowy o nudzie. Mogliśmy się tam rzeczywiście przekonać na jakim poziomie jest u nas znajomość języków obcych. Na szczęście większość osób mówiła po angielsku więc z dogadaniem się nie było problemu W czasie pierwszych 3 dni momentami było ciężko w pracy ale dzięki współpracy daliśmy radę i zrobiliśmy wszystko co do nas należało. Piątek i sobota- zwiedzaliśmy Karyntię i Wiedeń. Niektóre widoki ,,zapierały dech w piersiach” m.in. na wieży widokowej Pyramidenkogel, która jest jedną z głównych atrakcji Karyntii.
Mam nadzieję, że znajomości zawarte w  czasie tego wyjazdu przetrwają długi czas, a wspomnienia pozostaną na zawsze, bo tak cudownych chwil nie można zapomnieć.
Podziękowania dla programu ERASMUS+ i oczywiście dla Pana Tomka Walickiego.”

Łucja Lachowska

Łucja Lachowska”Wyjazd do Austrii był dla mnie wielką przygodą. Pierwsze trzy dni pracy były nie lada wyzwaniem, dzięki czemu mogłam się sprawdzić. Najbardziej ciekawe było zwiedzanie Wiednia, pełnego zabytków i interesujących ludzi. Dzięki temu projektowi poznałam rówieśników z innych krajów oraz mogłam podszkolić moje umiejętności językowe. Uważam, że grupa uczniów z naszej szkoły była bardzo zintegrowana i otwarta, nastawiona na poznawanie innych kultur. Będę mile wspominać ten tydzień.”

Mariola Ogorzałek

Mariola Ogorzałek”Tygodniowy pobyt w Austrii zaliczam do jak najbardziej udanych. Wyjazd stał się świetną okazją do bliższego poznania bogatej kultury i tradycji tego kraju. W ramach projektu odbyłam trzydniowe praktyki, które okazały się ciekawym doświadczeniem uczącym odpowiedzialności i pracowitości. Ponadto zyskałam możliwość posługiwania się j.niemieckim w praktyce. Bez wątpienia była to ciekawa i efektywna forma nauki. W wolnym czasie uczestniczyłam w przygotowanych przez organizatorów licznych aktywnościach. Zwiedzanie Klagenfurtu czy Wiednia pozwoliło mi dowiedzieć się więcej na temat historii i sztuki tych pięknych miast. Dzięki ciągłemu spędzaniu czasu w międzynarodowym towarzystwie poznałam wspaniałych ludzi, z którymi utrzymuję kontakt. Uważam, że wyjazd do Austrii był wspaniałą przygodą pełną wspomnień i wrażeń. Mam nadzieję, że uda się ją kiedyś powtórzyć.”

Opracował dr Tomasz Walicki


Zdjęcia