Współpracujemy z AGH

W dniu 07.12.2016 roku w Krakowie, zostało podpisane POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY, pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, reprezentowaną przez Prorektora ds. …