Click to listen highlighted text!

33. UCZNIÓW „GROTTGERA” NAGRODZONYCH STYPENDIAMI STAROSTWA POWIATOWEGO

Gratulujemy uczniom, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy zdobyli stypendia Starostwa Powiatu Nowosądeckiego. W tym roku LO w Grybowie wyróżniło się dużą liczbą stypendystów pośród szkół powiatu.

Za starosadeckie.info:

„195 tysięcy złotych – to kwota stypendiów ufundowanych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki. (…)

Stypendia naukowe z rąk starosty Marka Kwiatkowskiego, wicestarosty Antoniego Koszyka oraz członków Zarządu i radnych powiatowych otrzymali dzisiaj uczniowie z:

– Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie – 33 stypendia edukacyjne,
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju – 18 stypendiów edukacyjnych,
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej – 4 stypendia edukacyjne,
– Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu – 7 stypendiów edukacyjnych,
– Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie – 9 stypendiów edukacyjnych,
– Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie – 4 stypendia edukacyjne,
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu – 16 stypendiów edukacyjnych,
– Zespołu Szkół w Łącku – 2 stypendia edukacyjne,
– Zespołu Szkół w Marcinkowicach – 8 stypendiów edukacyjnych.

– Nagradzamy zdolnych uczniów i motywujemy ich do dalszej pracy – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Stypendium edukacyjne jest przeznaczone dla laureatów i finalistów konkursów lub olimpiad na szczeblu krajowym lub międzynarodowym oraz dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen klasyfikacyjnych nie niższą niż 5,0, a ocenę ze sprawowania nie niższą niż wzorową. Mamy sporo takiej młodzieży. Cieszę się, że możemy ich wspierać finansowo. Jestem bardzo dumny, że do szkół powiatowych uczęszczają tak zdolni i pracowici uczniowie. Gratuluję! Kwota stypendium edukacyjnego wynosi 1000 zł na rok szkolny. W roku szkolnym 2019/2020 Powiat Nowosądecki na wsparcie dla młodych ludzi przeznaczy łącznie 195 000 zł, w tym na stypendium edukacyjne – 100 000 zł oraz 95 000 zł na stypendium materialne.

Władze Powiatu podziękowały i pogratulowały również rodzicom zdolnych uczniów. W spotkaniu, które odbyło się w sali widowiskowej Biblioteki PWSZ w Nowym Sączu wzięli udział: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Zofia Nika oraz radni powiatowi. Całość prowadziła Bożena Młynarek – zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
Spotkanie uświetnił występ zespołu Ciupaga, który porwał publiczność swoja żywiołowością i został nagrodzony gromkimi brawami.”

starosadeckie.info

Zdjęcia na fb

Skip to content Click to listen highlighted text!