Click to listen highlighted text!

KONKURS „DUET” – ZAPRASZAMY!

Konkurs „DUET” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a jego celem jest przede wszystkim promowanie i popularyzowanie nauki języków obcych oraz stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności i uzdolnień lingwistycznych.
Konkurs jest dwuetapowy:

I etap – wewnętrzny: przeprowadzany będzie 17 grudnia 2021 przez nauczycieli uczących języków obcych;
II etap – międzyszkolny: odbędzie się w Instytucie Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu:
7 lutego 2022 – część pisemna,
18 lutego 2022 – część ustna.

Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami równocześnie w zakresie dwóch języków obcych. Językiem podstawowym – obowiązkowym – jest język angielski. Drugim językiem do wyboru jest język francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski.

Zgłoszenia do 10.12.2021, u nauczycieli języków obcych.

Wojewódzki Konkurs Lingwistyczny DUET

Skip to content Click to listen highlighted text!