Click to listen highlighted text!

KONKURS NA STROIK BOŻONARODZENIOWY 2021

@edit: W związku z wprowadzeniem od 20 grudnia zdalnego nauczania termin składania stroików został zmieniony na 16 grudnia. Natomiast 17 grudnia konkurs zostanie rozstrzygnięty oraz nastąpi wręczenie nagród.
mgr Joanna Gruca

Tworzenie stroików w czasie Świąt Bożego Narodzenia to piękny zwyczaj przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Konkursie ????.
Poprzez konkurs pragniemy, aby obyczaj ten stał się narzędziem popularyzowania sztuki ludowej oraz kultywowania tradycji jako formy wyrazu artystycznego uczniów naszej szkoły i ich rodziców.

REGULAMIN KONKURSU „STROIK BOŻONARODZENIOWY”

Temat konkursu: „Stroik Bożonarodzeniowy” – kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w rodzinie i naszej szkole.

Organizator konkursu: Biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie.
Podpisane stroiki należy składać w bibliotece szkolnej od 10.12.2021 do 20.12.2021.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – 22.12.2021.
Biblioteka zastrzega sobie prawa do wykorzystania prac w celu dekoracji szkoły.

Cele konkursu:

 • Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych.
 • Zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji.
 • Kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na pokolenie.
 • Pokazanie w atrakcyjny sposób walorów kulturowych naszej gminy.
 • Doskonalenie umiejętności twórczych.
 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych.
 • Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy.
 • Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa.

Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.

Technika wykonania:
Stroik może być wykonany dowolną techniką.

Prace zostaną ocenione poprzez komisję powołaną przez organizatora. Decyzja jury o nagrodach jest ostateczna i nieodwołalna. Jury będzie oceniało stroik według następujących kryteriów:

 1. Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.
 2. Dobór i wykorzystanie materiałów.
 3. Wkład pracy.
 4. Estetyka pracy.
 5. Walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki).

mgr Joanna Gruca

Skip to content Click to listen highlighted text!