Click to listen highlighted text!

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Program Edukacyjna Sieć Antysmogowa jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Szkoły uczestniczące w projekcie ESA aktywnie angażują się w działania na rzecz czystego powietrza.

Nasza szkoła, tak jak inne szkoły biorące udział w projekcie ESA zostały wyposażone w mierniki służące do oznaczenia jakości powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności.

Kluczową częścią projektu są działania informacyjne i szkoleniowe skierowane do całego środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców).

Na stronie eduesa.nask.pl znajduje się bardzo dużo materiałów o smogu oraz e-lekcje dla dzieci i młodzieży. E-lekcje pozwalają uczniom dowiedzieć się, skąd się biorą zanieczyszczenia w powietrzu, jak wpływają na nasze zdrowie oraz jak im przeciwdziałać.

Zobacz filmik na fb

Skip to content Click to listen highlighted text!