Click to listen highlighted text!

Ogólnopolski Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie”

Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża ogłasza 20. Edycję Ogólnopolskiego Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”.

Prezes SK PCK p. Patrycja Zagórska wraz z Zarządem Szkolnego Koło PCK zapraszają młodzież do przyłączenia się do w/w ogólnopolskiej akcji.

Turniej adresowany jest do pełnoletnich uczniów, jak również do absolwentów.

Do ogólnych wyników szkoły zalicza się krwiodawców i oddaną przez nich krew w okresie od 1.09.2022 do 30.06.2023 roku. Pełnoletni uczeń lub student uczelni wyższej, będzie mógł wykazać każde indywidualne oddanie krwi w placówce Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ww. okresie jako krew oddaną w ramach Turnieju. Aby było to możliwe, powinien poinformować pracownika CKiK, że donację należy wliczyć w łączną ilość oddanej krwi przez szkołę.

Turniej ma na celu zachęcić uczniów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi oraz poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się.

Serdecznie zapraszamy do przyłączania się do akcji w ramach oddawania krwi pod mianem Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie z myślą, że „Młoda Krew Ratuje Życie”.

Skip to content Click to listen highlighted text!