Click to listen highlighted text!

Konkurs dwujęzyczny „DUET” – wyniki I etapu

W I etapie konkursu wzięło udział 24 uczniów w kombinacji języków angielski/niemiecki i angielski/francuski. Przepustką do II etapu było uzyskanie co najmniej 70% z angielskiego i 50% z drugiego języka. Zawodnicy z różnych klas i roczników z pytaniami zmagali się dzielnie – dziękujemy im za udział.

Do II etapu konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

  • Jan Kaniuk
  • Julia Litawa
  • Magdalena Maczuga
  • Klaudia Motyka
  • Antoni Fyda
  • Mateusz Grodzki

GRATULUJEMY 💜💜💜

Informacje o dalszym etapie (wyciąg z regulaminu):

II etap Konkursu – część pisemna odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 r. od godz. 09.00 do 11.00 (rejestracja uczestników od godz. 08.00 do 08.45, prosimy o dokument ze zdjęciem np. leg. szkolna), w siedzibie Wydziału Nauk Humanistycznych ANS w Nowym Sączu, ul. Kochanowskiego 44.

Ogłoszenie wyników części pisemnej wraz z listą osób zakwalifikowanych do części ustnej nastąpi 27 lutego 2023 r. na stronie internetowej Wydziału Nauk Humanistycznych.

W II etapie konkursu (część ustna) uczestniczą uczniowie, którzy z części pisemnej uzyskali co najmniej 70% sumy punktów możliwych do zdobycia z języka angielskiego oraz 50% sumy punktów możliwych do zdobycia z drugiego języka obcego (j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski).

II etap konkursu – część ustna (rozmowa) odbędzie się 3 marca 2023 r. od godz. 09.00 (rejestracja uczestników od godz. 8.00 do 8.45, prosimy o dokument ze zdjęciem np. leg. szkolna), w siedzibie Wydziału Nauk Humanistycznych ANS w Nowym Sączu ul. Kochanowskiego 44.

Wyniki II etapu Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk Humanistycznych ANS w dniu 6 marca 2023 r.

O końcowej lokacie w Konkursie decydować będzie suma punktów uzyskanych przez uczestnika z części pisemnej i z części ustnej II etapu Konkursu.

Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w zakresie czterech kombinacji językowych (język angielski z językiem niemieckim, język angielski z językiem francuskim, język angielskim z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem rosyjskim) przewidziane są nagrody rzeczowe.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży na II etap Konkursu.

Wręczenie nagród odbędzie się 17 marca 2023 r. w siedzibie Wydziału Nauk Humanistycznych ANS.

Skip to content Click to listen highlighted text!