Click to listen highlighted text!

Wizyta szkoły partnerskiej

Uczniowie z Łotwy odbędą u nas praktyki!

27 lutego w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu gościli nauczyciele z Łotwy, ze szkoły partnerskiej dla powiatowego Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. Spotkali się z nimi: wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk i sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk.

– Podpisaliśmy umowę partnerską dwa lata temu – mówi dr Tomasz Walicki, dyrektor LO w Grybowie. – Dzisiejsza wizyta jest pierwszą, z mam nadzieję, wielu. Chcemy współpracować na różnych płaszczyznach, ale najważniejsi są oczywiście uczniowie – nabywanie przez nich praktyki zawodowej i szlifowanie języka obcego.

Niebawem na Sądecczyznę zawitają uczniowie z łotewskiej placówki, ale również młodzież z grybowskiego Liceum może liczyć na wyjazd na Łotwę.

– Cieszę się, że nasze szkoły nawiązują kontakty międzynarodowe – mówił wicestarosta Antoni Koszyk. – Dla wielu uczniów wyjazd na zagraniczną praktykę to wielkie przeżycie i szansa na rozwój. Władze Powiatu na czele ze starostą Markiem Kwiatkowskim zawsze wspierają takie inicjatywy.

W najbliższych dniach nauczyciele z Technikum Budowlanego w Dyneburgu na Łotwie: Svetlana Burlakova, Gunta Sukurova, Olegs Ostrovskis, Anita Brice, Oksana Bogorodja – odwiedzą szkoły powiatowe oraz niektóre atrakcje Ziemi Sądeckiej. Wszystko w ramach przygotowania wizyty uczniów do pobytu w naszym regionie. Technikum Budowlane w Dyneburgu na Łotwie kształci młodzież w kilku kierunkach. To m.in. mechanika samochodowa, grafika, architektura krajobrazu, kucharz.

Umowa podpisana dwa lata temu zakłada współpracę pomiędzy obiema placówkami w zakresie wymiany doświadczeń uczniów i nauczycieli, doskonalenia procesu edukacyjnego oraz promowania otwartości na kulturę innego kraju. Zaplanowane są projekty, w ramach których uczestnicy między innymi będą brać udział w wydarzeniach, konkursach i imprezach promujących zdrowy styl życia i rozwijających osobowość uczniów.

Fot. Maria Olszowska

Skip to content Click to listen highlighted text!