Click to listen highlighted text!

Kalendarz szkolny

Rok szkolny 2021/2022

Data Wydarzenie
1.09.2021 (środa) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2021/2022
7.09.2021 (wtorek) 15:00 Zebranie Rodziców uczniów klas I
8.09.2021 (środa) 15:00 Zebranie Rodziców uczniów klas II oraz III po szkole podstawowej
9.09.2021 (czwartek) 15:00 Zebranie Rodziców uczniów klas III po gimnazjum – MATURALNYCH
14.10.2021 (czwartek) Dzień Edukacji Narodowej
10.11.2021 (środa) Święto Szkoły i Święto Niepodległości
Wg odrębnego harmonogramu Matury próbne
16.11.2021 (wtorek) 15:00 Wywiadówki śródokresowe dla klas III po gimnazjum – MATURALNYCH
30.11.2021 (wtorek) 15:00 Wywiadówki śródokresowe dla klas I-III po podstawówce
22.12.2021(środa) Półroczna konferencja klasyfikacyjna klas III po gimnazjum – MATURALNYCH
22.12.2021 (środa) Zakończenie pierwszego półrocza klas III po gimnazjum – MATURALNYCH
23-31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna
14.01.2022 (piątek) Półroczna konferencja klasyfikacyjna klas I-III po podstawówce
17-30.01.2022 Ferie zimowe
31.01.2022 (poniedziałek) Rozpoczęcie drugiego półrocza dla klas I-III po podstawówce
3.02.2022 (czwartek) 14:50 Konferencja półroczna
17.03.2022 (czwartek) Wywiadówki śródokresowe dla klas III po gimnazjum – MATURALNYCH
14-19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
25.04.2022 (poniedziałek) Wywiadówki śródokresowe dla klas I-III po podstawówce
27.04.2022 (środa) Konferencja klasyfikacyjna klas III po gimnazjum – MATURALNYCH
29.04.2022 Zakończenie zajęć w klasach III po gimnazjum – MATURALNYCH
4-20.05.2022 EGZAMIN MATURALNY część pisemna
do 20.05.2022 Powiadomienie o ocenach i zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I-III po podstawówce
21.06.2022 (wtorek) Konferencja klasyfikacyjna klas I-III po podstawówce
24.06.2022 (piątek) Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2021/2022
25.06-31.08.2021 Ferie letnie
5.07.2022 (wtorek) Ogłoszenie wyników matury 2022
Wg odrębnego harmonogramu Zadania rekrutacyjne
23.08.2022 (wtorek) 9:00 Egzaminy poprawkowe MATURALNE część pisemna
26.08.2022 (piątek) 9:00 Egzaminy poprawkowe szkolne
29.08.2022 (poniedziałek) 10:00 Konferencja pedagogiczna inaugurująca nowy rok szkolny 2022/2023
1.09.2022 (czwartek) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2022/2023

Terminy oraz godziny w kalendarzu szkolnym mogą ulec zmianie po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.

Grybów, wrzesień 2021 r.

Skip to content Click to listen highlighted text!