Click to listen highlighted text!
Dziękujemy za wizytę w Liceum podczas Dni Otwartych

Dziękujemy za wizytę w Liceum podczas Dni Otwartych

W dniach 25 i 26 kwietnia gościliśmy w liceum uczniów z okolicznych gimnazjów, m. in. z Grybowa, Białej Niżnej, Krużlowej, Stróż, Siołkowej, Bobowej, Szymbarku, Kąclowej i Florynki. Spotkanie poprowadził dyrektor liceum, dr Tomasz Walicki. W pierwszej części przedstawił on ofertę edukacyjną dla pięciu profili klas oraz zapoznał z zasadami realizacji przedmiotów rozszerzonych. W tym roku nie było sposobności zwiedzania szkoły, ponieważ od nowego roku szkolnego przenosimy się do nowego budynku przy ul. Kościuszki 18. Prezentacja fotografii przeniosła nas jednak w nowe warunki lokalowe. Uwaga – chętni będą mogli odwiedzić nowy budynek w czerwcu, kiedy to zorganizowana będzie kolejna wizyta.

Podczas spotkań z gimnazjalistami, dyrektor podkreślił fakt wysokiego poziomu nauczania, o którym świadczą wyniki zdawalności matur ok. 98%. Według ostatniego rankingu szkół pod kątem tzw. EWG (edukacyjnej wartości dodanej) grybowski ogólniak jest najlepszą szkołą w powiecie nowosądeckim (rozumiemy przez to szkoły znajdujące się na terenie powiatu, wyłączając powiat grodzki Nowy Sącz – choć tu także wśród szkół publicznych jest on na bardzo wysokim miejscu)
dziennikpolski24.pl

Dyrektor wskazał także, że szkoła ma podpisane umowy partnerskie z takimi uczelniami jak: UJ – Wydział Collegium Medicum, Politechnika Warszawska oraz AGH.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy w nasze mury!

Zdjęcia na fb

Skip to content Click to listen highlighted text!