Click to listen highlighted text!

Profesor Franciszek Krok, absolwent grybowskiego LO, „Zasłużonym dla Ziemi Sądeckiej”

18 czerwca na uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego miało miejsce wręczenie medali osobom uhonorowanym tytułem „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Pośród znamienitych postaci znalazł się Prof. dr hab. Franciszek Krok – wybitny fizyk i nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej. Fakt ten cieszy społeczność grybowskiego Liceum, jako że Profesor, pochodzący z Białej Niżnej, jest absolwentem naszej szkoły. Na uroczystej gali obecny był Dyrektor dr Tomasz Walicki wraz z uczniami, którzy wręczyli Profesorowi kwiaty.

„Pomimo licznych obowiązków Profesor nigdy nie zapomina o Ziemi Grybowskiej. Dzięki jego staraniom w Grybowie odbywają się wykłady oraz pokazy naukowe z dziedziny fizyki, a dla młodzieży z Liceum organizowane są wycieczki naukowe do Warszawy. W 2005 mieszkańcy Grybowa obchodzili tzw. „Rok Fizyki”, w trakcie którego odbyły się liczne wykłady, pokazy, prezentacje, a także warsztaty z dziedziny fizyki. W 2009 roku z inicjatywy profesora Kroka podpisano porozumienie o „Sprawowaniu Patronatu” Politechniki Warszawskiej nad Liceum. Jest to ogromne wyróżnienie dla tej szkoły, gdyż znalazła się ona w gronie nielicznych szkół objętych patronatem przez tę prestiżową uczelnię. Starania profesora sprawiły, że co roku do znajdującego się w Grybowie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej przyjeżdżają wykładowcy akademiccy. Ponadto zachęca studentów Politechniki do odbywania praktyk zawodowych oraz prowadzenia badań naukowych na terenie miasta i gminy Grybów.” – komentuje dr Tomasz Walicki. Wizyty profesorów i studentów cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem wśród społeczności liceum i okolicznych gimnazjów. Warto wspomnieć tutaj choćby ostatnią wizytę profesorów UW w 2016 roku.

Przybliżmy postać Prof. dr. hab. Franciszka Kroka – to wybitny fizyk i nauczyciel akademicki, związany z Politechniką Warszawską. Pochodzi z Białej Niżnej, gdzie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera. Po zdanej maturze rozpoczął studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1972 r. Następnie kontynuował pracę naukową, uzyskując z wyróżnieniem tytuł doktora nauk fizycznych, 10 lat później stopień doktora habilitowanego, a w 1998 r. tytuł profesora. Pracuje w Instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej jako nauczyciel akademicki, a od 2003 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcję zastępcy ds. dydaktycznych dyrektora Instytutu Fizyki PW, dyrektora Instytutu Fizyki, dziekana Wydziału Fizyki PW oraz prorektora ds. Studiów Politechniki Warszawskiej. Jest współautorem monografii naukowej pt. „Elektrolity stałe”, autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych, podręcznika „Podstawy fizyki”, a także współredaktorem wielu innych pozycji naukowych. Jest ponadto członkiem prestiżowych stowarzyszeń naukowych, w tym przewodniczącym Prezydium Komitetu Fizyki w Polskiej Akademii Nauk.
Działania podejmowane przez prof. Kroka na rzecz ziemi grybowskiej mają na celu propagowanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań naukami ścisłymi, a poprzez wizyty pracowników naukowych, dziennikarzy czy studentów, ciągle rozwijają się długoletnie relacje i związki Grybowa ze środowiskiem Politechniki Warszawskiej, przyczyniając się tym samym do promowania ziemi grybowskiej oraz całej Sądecczyzny.

Sądeczanin.info

Zdjęcia na fb

Skip to content Click to listen highlighted text!