Click to listen highlighted text!
Dziękujemy za pomoc i ofiarność!

Dziękujemy za pomoc i ofiarność!

Drodzy Państwo,
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy pozytywnie odpowiedzieli na prośbę wparcia organizacji Jubileuszu. Dziękujemy za gesty przyjaźni, ofiarność oraz różnoraką pomoc.

Tymczasem pragniemy podziękować naszym głównym Sponsorom tj.
Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego na czele ze Starostą Markiem Kwiatkowskim oraz Wicestarostą Antonim Koszykiem.
Prezesowi Banku Spółdzielczego w Grybowie Antoniemu Fydzie
Prezesowi S.H.P. „Składnica” Marcinowi Chronowskiemu
oraz Radzie Rodziców przy LO w Grybowie.

Szczegółowa lista osób i instytucji wspierających znajduje się na ekspozycji w liceum. Dzięki Państwu udało się zakończyć wiele przedsięwzięć: m. in. wydać monografię pt. „Sto lat grybowskiego Liceum”, zakupić gadżety zjazdowe i przygotować szkołę do podjęcia Gości.

DZIĘKUJEMY I ŻYCZMY WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI!

Dyrektor LO w Grybowie, dr Tomasz Walicki
Prezes Towarzystwa Wpierania LO w Grybowie Eliza Fyda

Skip to content Click to listen highlighted text!