Click to listen highlighted text!

KONKURS BIBLIOTECZNY „KSIĄŻKA TO PRZYSZŁOŚĆ”

Październik jest miesiącem bibliotek szkolnych – weź udział w konkursie!

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.

Celem konkursu jest:
· Rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży
· Pobudzanie wyobraźni literackiej uczniów
· Kształtowanie dziennikarskich pasji młodzieży
· Rozwijanie artystycznych zainteresowań uczniów

Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły, do wzięcia udziału zachęcamy każdą klasę. Przedstawiciele poszczególnych oddziałów, powinni wybrać co najmniej jedną z poniższych kategorii.
· „Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranego utworu
· „Szkolny mistrz recenzji” – konkurs dziennikarski na napisanie recenzji ulubionej książki.
· „Mistrz ilustracji książkowej” – konkurs plastyczny na ilustrację okładki do wybranej książki.
· „Mistrz fotografii” – konkurs na wykonanie fotografii-okładki wybranej książki.

Prace konkursowe opatrzone podpisem i symbolem oddziału klasowego należy składać do 5. listopada 2021.
Do oceny prac zostanie powołane jury w składzie zaproponowanym przez organizatora.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 2 tygodni od zakończenia konkursu.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy.

Regulamin Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
2. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, oryginalną, samodzielnie napisana pracę literacka lub plastyczną.
4. Prace należy osobiście składać w bibliotece szkolnej.
5. Prace dostarczone na konkurs musza być pracami własnymi, które nie naruszą praw autorskich osób trzecich, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi w innych konkursach.
6. Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
· Prace oceniane będą przez Jury .
· Wyłonione zostaną – w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej.
· Jury oceniać będzie w pracy literackiej oraz plastycznej: pomysł, kompozycję, oryginalność, styl, ortografię, samodzielność wykonania przez uczestnika.
· Nagrody w Konkursie będą rzeczowe (książki).
· Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie szkoły oraz na szkolnym facebooku.

· Zwycięzca i pozostali laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród poprzez dziennik elektroniczny.

Skip to content Click to listen highlighted text!