Click to listen highlighted text!

Konkurs na stroik bożonarodzeniowy

Tworzenie stroików w czasie Świąt Bożego Narodzenia to piękny zwyczaj przekazywany z pokolenia na pokolenie. Poprzez konkurs pragniemy, aby obyczaj ten stał się narzędziem popularyzowania sztuki ludowej oraz kultywowania tradycji jako formy wyrazu artystycznego uczniów naszej szkoły i ich rodziców.

Temat konkursu: „Stroik Bożonarodzeniowy” – kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w rodzinie i w naszej szkole.

Organizator konkursu: Biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie.

Podpisane stroiki należy składać w bibliotece szkolnej od 5.12.2022 do 16.12.2022.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 19.12.2022.

Biblioteka zastrzega sobie prawa do wykorzystania prac w celu dekoracji szkoły.

Cele konkursu:

·Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
·Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych.
·Zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji.
·Kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na pokolenie.
·Pokazanie w atrakcyjny sposób walorów kulturowych naszej gminy.
·Doskonalenie umiejętności twórczych.
·Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych.
·Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy.
·Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.

Technika wykonania:

Stroik może być wykonany dowolną techniką.

Prace zostaną ocenione poprzez komisję powołaną przez organizatora. Decyzja jury o nagrodach jest ostateczna i nieodwołalna.

Jury będzie oceniało stroik według następujących kryteriów:

1. Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.
2. Dobór i wykorzystanie materiałów.
3. Wkład pracy.
4. Estetyka pracy.
5. Walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Skip to content Click to listen highlighted text!